Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1457/BCT-KHCN năm 2019 về chứng nhận hợp quy cho các mặt hàng dệt may do Bộ Công Thương ban hành

Số hiệu: 1457/BCT-KHCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Phạm Thu Giang
Ngày ban hành: 06/03/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1457/BCT-KHCN
V/v chứng nhận hợp quy cho các mặt hàng dệt may

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2019

 

Kính gửi: Tổng cục Hải quan

Trả lời Công văn s 610/GSQL-GQ2 ngày 05 tháng 3 năm 2019 Tổng cục Hải quan về việc chứng nhận hợp quy cho các mặt hàng dệt may theo quy định tại Thông tư số 21/2017/TT-BCT của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức giới hạn hàm lượng formaldehyt và các amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may (sau đây gọi tắt là QCVN), sau khi xem xét đề nghị của Tổng cục Hải quan, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

- Tại 1.2. QCVN quy định “Quy chuẩn này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh sản phẩm dệt may trước khi đưa ra thị trường Việt Nam”.

- Tại 1.3.1. QCVN quy định “Đưa ra thị trường Việt Nam: là việc tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh sản phẩm dệt may thực hiện hành vi mua bán, trao đổi, tiếp thị với tổ chức, cá nhân khác.

- Tại 3.1. QCVN quy định “Các sản phẩm, hàng hóa trước khi đưa ra tiêu thụ trên thị trường Việt Nam phải được công bố hợp quy phù hợp với quy định tại Quy chuẩn này; gắn dấu hp quy (dấu CR) vv”

Căn cứ quy định nêu trên, đối với các kiến nghị của Công ty TNHH Đầu Tư Phát triển Lata được Tổng cục Hải quan đề cập tại Công văn số 610/GSQL-GQ2, Bộ Công Thương có ý kiến cụ thể như sau:

1. Về sản phẩm thực hiện hợp quy

Đến ngày 01 tháng 01 năm 2019, các sản phẩm dệt may (thuộc Phụ lục 1 kèm theo QCVN), khi đưa ra mua bán, trao đổi, tiếp thị trên thị trường Việt Nam (người dân Việt Nam sử dụng) phải thực hiện hp quy, công bố hp quy và dán nhãn CR. Nếu sản phẩm không đưa ra tiêu thụ trên thị trường Việt Nam thì không phải thực hiện hp quy, công bố hợp quy và dán nhãn CR.

Trường hợp, công ty nhập khẩu hàng hóa gửi kho ngoại quan, sau đó bán cho doanh nghiệp trong khu chế xuất, việc thực hiện hợp quy, công bố hợp quy và dán nhãn CR tùy thuộc vào mục đích sử dụng sản phẩm:

- Nếu doanh nghiệp trong khu chế xuất mua sản phẩm để sau đó đưa ra tiêu thụ tại thị trường Việt Nam thì các sản phẩm đó phải thực hiện hợp quy, công bố hợp quy và dán nhãn CR;

- Nếu doanh nghiệp trong khu chế xuất mua sản phẩm để sử dụng nội bộ (không đưa ra tiêu thụ tại thị trường Việt Nam), thì không bắt buộc phải thực hiện hợp quy, tuy nhiên Bộ Công Thương khuyến nghị doanh nghiệp nên kiểm tra chất lượng sản phẩm (hàm lượng formaldehyt và các amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo) theo các chỉ tiêu quy định tại QCVN để bảo vệ người sử dụng.

2. Về đơn vị, tổ chức phải thực hiện việc hp quy

QCVN không quy định cụ thể doanh nghiệp bán sản phẩm cuối cùng hay doanh nghiệp mua phải thực hiện việc hp quy, công bố hp quy và gắn dấu CR, việc này do các doanh nghiệp tự thỏa thuận, tuy nhiên phải đảm bảo nguyên tắc các sản phẩm, hàng hóa trước khi đưa ra tiêu thụ trên thị trường Việt Nam phải được công bố hp gắn dấu hợp quy CR.

3. Về thủ tục với cơ quan Hải quan

Các doanh nghiệp nhập khẩu sản phẩm dệt may không phải xuất trình kết quả kiểm tra chất lượng theo quy định tại Thông tư số 21/2017/TT-BCT khi thực hiện thủ tục thông quan.

Bộ Công Thương thông tin để Tổng cục Hải quan biết và phối hợp triển khai./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty TNHH Đầu Tư Phát triển Lata;
- Lưu: VT, KHCN.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
PHÓ
VỤ
TRƯỞNG
Phạm Thu Giang

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1457/BCT-KHCN năm 2019 về chứng nhận hợp quy cho các mặt hàng dệt may do Bộ Công Thương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


701

DMCA.com Protection Status
IP: 18.215.185.97