Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1452/TCHQ-TXNK xây dựng danh mục rủi ro cấp Cục theo mã HS 8 số do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 1452/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 22/03/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1452/TCHQ-TXNK
V/v xây dựng DM rủi ro cấp Cục theo mã HS 8 số

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Để tháo gỡ vướng mắc trong phân luồng hàng hóa đối với những mặt hàng thuộc Danh mục quản lý rủi ro hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đồng thời thực hiện thống nhất việc quản lý trị giá tính thuế đối với hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu theo Nghị định 87/2012/NĐ-CP ngày 23/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại; Thông tư 196/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 quy định thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại. Tiếp theo công văn số 12/TCHQ-TXNK ngày 02/01/2013, Tổng cục Hải quan hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện xây dựng và cập nhật Danh mục quản lý rủi ro hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu cấp Cục (sau đây gọi là Danh mục rủi ro cấp Cục) như sau:

1. Rà soát các mặt hàng xuất khẩu, nhập khẩu tại Danh mục rủi ro cấp Cục hiện có, nghiên cứu, phân tích, đánh giá mức độ rủi ro những mặt hàng xuất khẩu, nhập khẩu tại đơn vị để xây dựng lại Danh mục rủi ro cấp Cục và mức giá kèm theo đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phù hợp với thực tế theo mã HS 8 số.

2. Cập nhật ngay Danh mục rủi ro cấp Cục theo mã HS 8 số sau khi ban hành vào bộ tiêu chí quản lý rủi ro phục vụ mục đích phân luồng hàng để kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban CCHĐH (để phối hợp thực hiện);
- Ban QLRR (để phối hợp t/hiện);
- Cục HQTP Hà Nội (thay trả lời công văn số 501 ngày 06/03/2013);
- Lưu: VT, TXNK-PG (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1452/TCHQ-TXNK xây dựng danh mục rủi ro cấp Cục theo mã HS 8 số do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.318
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.173.45