Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 145/TCHQ-KTTT về việc thu thuế giá trị gia tăng và thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hàng nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 145/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 12/01/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 145/TCHQ-KTTT
V/v: Thu thuế GTGT và TTĐB đối với hàng nhập khẩu

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2005

 

Kính gửi: Công ty Liên doanh đĩa Compact Ngôi Sao

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 250/TT ngày 02/12/2004 của Công ty Liên doanh Đĩa Compact Ngôi Sao khiếu nại việc thu thuế giá trị gia tăng và thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hàng nhập khẩu tại Chi cục Hải quan Đồng Đăng thuộc Cục Hải quan Lạng Sơn. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 30 Luật Khiếu nại tố cáo, người khiếu nại lần đầu phải khiếu nại với người đã ra quyết định hành chính mà người khiếu nại có căn cứ cho rằng quyết định đó xâm phạm quyền, lợi ích của mình. Như vậy, trường hợp Công ty không thống nhất với quyết định thu thuế của Chi cục Hải quan ga đường sắt quốc tế Đồng Đăng thì đề nghị Công ty khiếu nại lần đầu đến Cục trưởng Cục Hải quan Lạng Sơn. Nếu Công ty không đồng ý với kết quả giải quyết khiếu nại của Cục trưởng Hải quan Lạng Sơn thì mới có văn bản khiếu nại lên Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty biết và thực hiện khiếu nại theo đúng trình tự.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- CHQ Lạng Sơn;
- Lưu VP, KTTT (2);
- LĐTC.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 145/TCHQ-KTTT về việc thu thuế giá trị gia tăng và thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hàng nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.213
DMCA.com Protection Status

IP: 3.90.56.90