Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 14474/BTC-TCHQ năm 2017 về xác định phạm vi khu vực cửa khẩu thuộc tỉnh Quảng Trị do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 14474/BTC-TCHQ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Vũ Thị Mai
Ngày ban hành: 26/10/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14474/BTC-TCHQ
V/v xác định phạm vi khu vực cửa khẩu thuộc tỉnh Quảng Trị

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi: UBND tỉnh Quảng Trị.

Trả lời công văn số 4867/UBND-NC ngày 02/10/2017 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc xin ý kiến xác định phạm vi khu vực cửa khẩu, vị trí cắm biển báo khu vực cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, La Lay trên địa bàn tỉnh Quảng Trị theo Nghị định số 112/2014/NĐ-CP ngày 21/11/2014 của Chính phủ quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Khoản 1 Điều 7 Luật Hải quan quy định “địa bàn hoạt động hải quan bao gồm: khu vực cửa khẩu đường bộ...”, đồng thời Nghị định số 01/2015/NĐ-CP ngày 02/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết phạm vi địa bàn hoạt động hải quan, trách nhiệm phối hợp trong phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới quy định: “phạm vi cụ thể địa bàn hoạt động hải quan tại khu vực cửa khẩu đường bộ, cửa khẩu biên giới đường thủy nội địa là các khu vực có ranh giới xác định tại một cửa khẩu được mở trên tuyến đường bộ, đường thủy nội địa trong khu vực biên giới đất liền được quy định tại Phụ lục kèm Nghị định này”.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Quảng Trị tại văn bản số 183/BC-UBND ngày 29/9/2017, Biên bản kiểm tra thực địa, xác định phạm vi khu vực cửa khẩu, vị trí cắm biển báo khu vực cửa khẩu ngày 21/8/2017 gửi kèm công văn 4867/UBND-NC có phạm vi không thống nhất về số đo lường hoặc địa giới hành chính với quy định tại Nghị định 01/2015/NĐ-CP ngày 02/01/2015.

Để đảm bảo công tác quản lý, kiểm soát, tránh xảy ra tình trạng buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới của các lực lượng chức năng tại cửa khẩu, việc quy định phạm vi khu vực cửa khẩu và địa bàn hoạt động hải quan cần phù hợp trên cơ sở các quy định của pháp luật hiện hành. Đề nghị UBND tỉnh Quảng Trị rà soát, xác định phạm vi khu vực cửa khẩu phù hợp với quy định của Nghị định 01/2015/NĐ-CP của Chính phủ, tránh tình trạng khi Chính phủ ban hành quyết định phê duyệt phạm vi khu vực cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, La Lay không thống nhất, xung đột với các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.

Trân trọng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- VP Chính phủ (để báo cáo);
- Lưu: VT, TCHQ (8b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Thị Mai

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 14474/BTC-TCHQ năm 2017 về xác định phạm vi khu vực cửa khẩu thuộc tỉnh Quảng Trị do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


178
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.185.49