Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1441/TCHQ-GSQL của Tổng Cục Hải quan về việc thủ tục tạm nhập vỏ bình rỗng để chứa hàng hóa xuất khẩu

Số hiệu: 1441/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Hạnh Thu
Ngày ban hành: 05/04/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1441/TCHQ-GSQL

, ngày 05 tháng 04 năm 2006 

 

CÔNG VĂN

VỀ VIỆC THỦ TỤC TẠM NHẬP VỎ BÌNH RỖNG ĐỂ CHỨA HÀNG HÓA XUẤT KHẨU

Kính gửi:  Cục hải quan tỉnh Tây Ninh

 

Trả lời công văn số 031/CHQTN-NV ngày 04/01/2006 của Cục Hải quan Tây Ninh về thủ tục tạm nhập vỏ bình rỗng để chứa hàng xuất khẩu theo đề nghị của Đoàn Thành tra Tổng cục, Tổng cục có ý kiến như sau:

Trước đây, Tổng cục Hải quan có công văn số 4524/TCHQ-GSQL ngày 19/9/2002 hướng dẫn thủ tục hải quan đối với container rỗng tạm xuất khẩu, tạm nhập khẩu để quay vòng. Đối với bao bì tạm nhập tái xuất để chứa hàng xuất khẩu được thực hiện thủ tục hải quan tại Chi cục Hải quan cửa khẩu, do quy định chưa rõ đối với loại hình này, nên Hải quan địa phương thực hiện chưa thống nhất.

 

Hiện nay, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 hướng dẫn thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan, tại Điểm XVI, Mục 2, phần B Thông tư nói trên quy định thủ tục hải quan đối với việc tạm nhập, tạm xuất các phương tiện chứa hàng hóa. Điểm 19 công văn số 58/TCHQ-GSQL ngày 06/01/2006 của Tổng cục Hải quan về giải đáp vướng mắc đã hướng dẫn rõ thêm Điểm XVI, Mục 2 phần B Thông tư số 112/2005/TT-BTC nói trên. Đề nghị Cục Hải quan Tây Ninh chỉ đạo Chi cục Hải quan cửa khẩu thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản dẫn trên.

Tổng cục trả lời Cục Hải quan Tây Ninh biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thanh tra TCHQ;
- Lưu: VT, GSQL(3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Hạnh Thu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1441/TCHQ-GSQL của Tổng Cục Hải quan về việc thủ tục tạm nhập vỏ bình rỗng để chứa hàng hóa xuất khẩu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.227
DMCA.com Protection Status

IP: 3.236.15.142