Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1441/GSQL-GQ1 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Ngô Minh Hải
Ngày ban hành: 29/10/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1441/GSQL-GQ1
V/v thủ tục nhập khẩu thực phẩm bổ sung Ensure dạng nước

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Cục Giám sát quản lý về hải quan nhận được thông tin có doanh nghiệp nhập khẩu thực phẩm bổ sung Ensure dạng nước, trên bao bì có in dòng chữ “not to be sold in Vietnam or Mexico” (sản phẩm không bán tại Việt Nam và Mexico), sau khi đăng ký kiểm tra, được cơ quan hải quan giải quyết cho mang hàng về bảo quản thì doanh nghiệp đã tự động bán hàng ra thị trường.

Để phối hợp giám sát, quản lý chặt chẽ hàng hóa nêu trên, Cục Giám sát quản lý đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện:

1. Chỉ đạo các Chi cục Hải quan trực thuộc khi làm thủ tục hải quan nhập khẩu thực phẩm bổ sung Ensure dạng nước thực hiện đúng quy trình nghiệp vụ thủ tục hải quan và thực hiện việc giám sát chặt chẽ hàng hóa trong thời gian chờ thông quan.

2. Tăng cường kiểm tra thường xuyên hoặc đột xuất hàng hóa trong thời gian chờ kết quả kiểm tra để phát hiện và xử lý nghiêm doanh nghiệp vi phạm tự ý tiêu thụ hàng hóa khi chưa có kết quả kiểm tra và chưa được cơ quan hải quan thông quan theo đúng quy định của pháp luật.

3. Trường hợp phát hiện doanh nghiệp chưa thực hiện công bố chất lượng sản phẩm, hoặc chưa đăng ký công bố chất lượng sản phẩm đã đưa hàng hóa ra thị trường tiêu thụ thì thông báo bằng văn bản cho cơ quan chức năng liên quan để xử lý theo quy định về công bố, đăng ký chất lượng sản phẩm.

Cục Giám sát quản lý về hải quan thông báo để các đơn vị biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c PTCT Vũ Ngọc Anh (để báo cáo);
- VPTC, Cục ĐTCBL, KTSTQ, Ban QLRR;
- Lưu: VT, GQ1.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1441/GSQL-GQ1 ngày 29/10/2014 về thủ tục nhập khẩu thực phẩm bổ sung Ensure dạng nước do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.035

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.47.87