Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1438/GSQL-GQ1 năm 2015 về kiểm tra an toàn thực phẩm quà biếu nhập khẩu do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Số hiệu: 1438/GSQL-GQ1 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Ngô Minh Hải
Ngày ban hành: 17/11/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1438/GSQL-GQ1
V/v kiểm tra ATTP quà biếu NK

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 2884 ngày 19/10/2015 của đơn vị về quà biếu, tặng nhập khẩu có thuộc diện được miễn kiểm tra an toàn thực phẩm hay không, Cục Giám sát quản lý có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 14 Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 của Chính phủ thì hàng hóa nhập khẩu theo loại hình quà biếu, tặng không thuộc đối tượng được miễn kiểm tra an toàn thực phẩm.

Theo hướng dẫn tại công văn số 6932/TCHQ-GSQL ngày 18/11/2013 của Tổng cục Hải quan (gửi Hải quan Hải Phòng), đối với những nội dung Luật và Nghị định chưa quy định cụ thể thì áp dụng văn bản hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền, về đối tượng miễn kiểm tra an toàn thực phẩm đã được quy định cụ thể tại khoản 2 Điều 14 Nghị định số 38/2012/NĐ-CP của Chính phủ, đề nghị đơn vị triển khai cho các Chi cục Hải quan trực thuộc thực hiện.

Những nội dung liên quan tại Quyết định 23/2007/QĐ-BYT ngày 29/3/2007 của Bộ Y tế và công văn số 3534/TCHQ-GSQL ngày 26/7/2007 của Tổng cục Hải quan, không còn phù hợp với khoản 2 Điều 14 Nghị định số 38/2012/NĐ-CP nêu trên, do đó không còn hiệu lực thực hiện.

Trong quá trình làm thủ tục, nếu gặp nhiều vướng mắc, đề nghị đơn vị tập hợp báo cáo số liệu và đề xuất gửi về Cục Giám sát quản lý về hải quan để báo cáo Tổng cục Hải quan và Bộ Tài chính kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi quy định phù hợp với thực tế./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c PTCT Vũ Ngọc Anh (để báo cáo);
- Lưu: VT, GQ1.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1438/GSQL-GQ1 năm 2015 về kiểm tra an toàn thực phẩm quà biếu nhập khẩu do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.625

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.170.169