Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1437/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Văn Cẩn
Ngày ban hành: 18/03/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1437/TCHQ-KTTT
V/v chính sách thu đối với SP lọc hóa dầu XK

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2010

 

Kính gửi: Vụ Chính sách thuế

Tham gia về chính sách thuế giá trị gia tăng (GTGT) và thu điều tiết khi xuất khẩu sản phẩm của nhà máy lọc dầu Dung Quất theo đề nghị của Vụ Chính sách thuế tại phiếu lấy ý kiến ngày 12/3/2010, Tổng cục Hải quan về cơ bản nhất trí với dự thảo tờ trình Bộ và công văn trả lời doanh nghiệp và có ý kiến cụ thể như sau:

1. Về thuế GTGT

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 8 Luật số 13/2008/QH12 của Quốc hội về thuế GTGT; Khoản 1, Mục II, Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT thì thuế suất 0% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu. Do đó trường hợp Vinapco mua JET-A1 và dầu hỏa từ công ty TNHH Nhà nước MTV lọc hóa dầu Bình Sơn để tra nạp cho các chuyến bay quốc tế và để xuất khẩu thì được áp dụng thuế suất 0% và được kê khai khấu trừ thuế, hoàn thuế đầu vào (thuế GTGT 10% khi mua từ PVOil) nếu đáp ứng đủ điều kiện và các thủ tục theo quy định tại điểm 1.2, mục II, phần B và tiết a, b điểm 1.3, mục III, phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC nêu trên.

2. Về khoản thu điều tiết:

Khi xuất bán dầu KO cho Vinapco để xuất khẩu nhưng chưa có đầy đủ chứng từ chứng minh là hàng đã xuất khẩu, do đó chỉ sau khi Vinapco sao gửi tờ khai hải quan đã có xác nhận thực xuất của cơ quan hải quan, hợp đồng xuất khẩu và L/c đến Nhà máy Lọc dầu Dung Quất thì NMLD Dung Quất mới loại trừ số đã xuất bán cho Vinapco khỏi sản lượng dầu KO tiêu thụ thực tế hàng quý để tính khoản thu điều tiết.

Trên đây là một số ý kiến tham gia, Tổng cục Hải quan kính chuyển Vụ Chính sách thuế tham khảo, tổng hợp trình Bộ./. 

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1437/TCHQ-KTTT ngày 18/03/2010 về chính sách thu đối với sản phẩm lọc hóa dầu xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.223

DMCA.com Protection Status
IP: 3.222.251.91