Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 14311/BTC-CST về thuế xuất khẩu sản phẩm nhôm sản xuất từ nguyên liệu nhập khẩu do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 14311/BTC-CST Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Vũ Văn Trường
Ngày ban hành: 25/10/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 14311/BTC-CST
V/v thuế xuất khẩu sản phẩm nhôm sản xuất từ nguyên liệu nhập khẩu

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2010

 

Kính gửi: Công ty cổ phần Hyundai Aluminum

Bộ Tài chính nhận được Công văn số 0509-10/XNK/HAV-CV ngày 05/9/2010 của Công ty cổ phần Hyundai Aluminum Vina đề nghị xem xét thuế xuất khẩu đối với sản phẩm nhôm hợp kim được sản xuất từ nguyên liệu nhập khẩu, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Khoản 4 Điều 15 Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/10/2010) quy định: “Hàng hóa nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu hoặc xuất vào khu phi thuế quan nếu đã nộp thuế nhập khẩu thì được hoàn thuế tương ứng với tỷ lệ sản phẩm thực tế xuất khẩu và không phải nộp thuế xuất khẩu đối với hàng hóa xuất khẩu có đủ điều kiện xác định là được chế biến từ toàn bộ nguyên liệu nhập khẩu”.

Theo đó, từ ngày 01/10/2010, trường hợp mặt hàng nhôm xuất khẩu của Công ty có căn cứ xác định là được sản xuất từ toàn bộ nguyên liệu nhập khẩu thì không phải nộp thuế xuất khẩu theo quy định tại khoản 4 Điều 15 Nghị định số 87/2010/NĐ-CP nêu trên.

Về đề nghị liên quan đến việc cấp chứng nhận xuất xứ hàng hóa xuất khẩu: Mặt hàng nhôm hợp kim của Công ty nếu được sản xuất từ toàn bộ nguyên liệu nhập khẩu thì không phải nộp thuế xuất khẩu và được linh hoạt trong việc ghi mã số thuế hàng xuất khẩu khi xuất khẩu phù hợp với thông lệ và quy định tại các nước nhập khẩu. Trường hợp có sự thay đổi về đối tượng chịu thuế và thuế suất thuế xuất khẩu thì Công ty phải thực hiện các nghĩa vụ về thuế theo quy định của pháp luật. Việc cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa xuất khẩu thuộc chức năng, nhiệm vụ của Bộ Công thương, đề nghị Công ty làm việc cụ thể với Bộ Công thương để được cấp xuất xứ đối với hàng hóa xuất khẩu cho phù hợp.

Bộ Tài chính trả lời Công ty cổ phần Hyundai Aluminum biết và làm việc cụ thể với cơ quan Hải quan để thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Bộ Công thương;
- Tổng cục Hải quan;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, Vụ CST

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ
Vũ Văn Trường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 14311/BTC-CST về thuế xuất khẩu sản phẩm nhôm sản xuất từ nguyên liệu nhập khẩu do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.568

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.210.89