Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1422/TCHQ-PC năm 2019 vướng mắc giải quyết khiếu nại trong xử phạt vi phạm hành chính do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 1422/TCHQ-PC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Mai Xuân Thành
Ngày ban hành: 13/03/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1422/TCHQ-PC
V/v vướng mắc giải quyết khiếu nại

Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2019

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Trả lời công văn số 3208/HQBRVT-GSQL ngày 25/10/2018 về việc thay đổi mục đích sử dụng hàng nhập sản xuất xuất khẩu và công văn số 3868/HQBRVT-CBL&XLVP ngày 13/12/2018 về việc vướng mắc giải quyết khiếu nại trong xử phạt vi phạm hành chính của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Để có cơ sở xác định chính xác nội dung khai bổ sung của Công ty, yêu cầu Cục Hải quan Bà Rịa - Vũng Tàu kiểm tra hồ sơ, sổ sách, chứng từ kế toán, chứng từ thanh toán và các chứng từ khác có liên quan; trên cơ sở kết quả kiểm tra xác định rõ:

- Trường hợp việc kê khai, tính thuế đối với hàng hóa đã chuyển đổi mục đích sử dụng là đúng, không phát hiện Công ty có sai phạm khác và Công ty nộp đầy đủ tiền thuế theo quy định thì xác nhận thông quan, kết thúc tờ khai trên hệ thng; việc xử phạt vi phạm hành chính thực hiện theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 6 Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 45/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016).

- Trường hợp việc kê khai, tính thuế không phù hợp với thực tế hàng hóa đã chuyển đổi mục đích sử dụng thì ấn định thuế; tùy theo hành vi vi phạm cụ thể, việc xử phạt vi phạm hành chính thực hiện theo Điều 8, Điều 13 Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 45/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016).

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xem xét, giải quyết khiếu nại theo thẩm quyền./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c P.TCT Mai Xuân Thành;
- Cục GSQL (để phối hợp)
- Lưu: VT, PC (2b).

KT.TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ
TỔNG
CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1422/TCHQ-PC năm 2019 vướng mắc giải quyết khiếu nại trong xử phạt vi phạm hành chính do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


652

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.108.182