Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1422/BVHTTDL-KHTC năm 2015 về nhập khẩu thiết bị phần mềm kỹ thuật do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Số hiệu: 1422/BVHTTDL-KHTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch Người ký: Nguyễn Thị Hồng Liên
Ngày ban hành: 14/04/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1422/BVHTTDL-KHTC
V/v nhập khẩu thiết bị phần mềm kỹ thuật

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2015

 

Kính gửi: Công ty TNHH Thương mại FPT

Phúc đáp Công văn số 299/2015/FTG-XNK ngày 01 tháng 4 năm 2015 của Công ty TNHH Thương mại (Công ty) đề nghị giải đáp một số nội dung liên quan đến Thông tư 28/2014/TT-BVHTTDL, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

1. Nếu hàng hóa nhập khẩu là phần mềm tin học, phần mềm tích hợp hệ thống, phần mềm kỹ thuật không phải tác phẩm điện ảnh, không phải sản phẩm nghe nhìn có hình ảnh, âm thanh nội dung văn hóa, vui chơi giải trí, trò chơi điện tử (trong đó bao gồm mã HS 85234914) thì không thuộc đối tượng điều chỉnh của Thông tư số 28/2014/TT-BVHTTDL ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về quản hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế thuộc diện quản lý chuyên ngành văn hóa của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Những hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu nêu tại Danh mục hàng hóa phân loại theo mã số HS thuộc diện quản lý chuyên ngành văn hóa của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định tại Phụ lục 1 kèm theo Thông tư số 28/2014/TT-BVHTTDL nhưng không chứa, ghi nội dung văn hóa, vui chơi giải trí, trò chơi điện tử thì không thuộc diện điều chỉnh của Thông tư số 28/2014/TT-BVHTTDL (trong đó bao gồm mã HS 8523).

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo để Công ty được biết để thực hiện theo đúng quy định pháp luật hiện hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng;
- Tổng cục Hải quan;
- Lưu: VT, KHTC, HN.6.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH, TÀI CHÍNH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Hồng Liên

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1422/BVHTTDL-KHTC năm 2015 về nhập khẩu thiết bị phần mềm kỹ thuật do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.217

DMCA.com Protection Status
IP: 34.234.223.227