Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1420/GSQL-GQ1 năm 2015 về nhập khẩu thùng phuy bằng sắt đã qua sử dụng do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Số hiệu: 1420/GSQL-GQ1 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Ngô Minh Hải
Ngày ban hành: 13/11/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1420/GSQL-GQ1
V/v nhập khẩu thùng phuy bằng sắt đã qua sử dụng.

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Long An.

Trả lời công văn số 2574/HQLA-NV ngày 13/10/2015 của Cục Hải quan tỉnh Long An về việc nhập khẩu thùng phuy bằng sắt đã qua sử dụng, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Liên quan đến việc này, Cục Giám sát quản lý về Hải quan đã có công văn số 1294/GSQL-GQ1 ngày 22/10/2015 trao đổi với Tổng cục Môi trường và đã nhận được ý kiến trả lời tại công văn số 2506/TCMT-KSON ngày 10/11/2015. Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Long An căn cứ theo nội dung hướng dẫn tại công văn số 2506/TCMT-KSON của Tổng cục Môi trường nêu trên và các văn bản pháp luật hiện hành để thực hiện.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Long An biết, thực hiện./.

(gửi kèm công văn số 2506/TCMT-KSON của Tổng cục Môi trường).

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Vũ Ngọc. Anh. (để báo cáo);
- Lưu: VT, GQ1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1420/GSQL-GQ1 năm 2015 về nhập khẩu thùng phuy bằng sắt đã qua sử dụng do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.686

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.227.235.183