Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 141/TCHQ-GSQL về chuyển loại hình nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 141/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 11/01/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 141/TCHQ-GSQL
V/v chuyển loại hình nhập khẩu.

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2010

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh

Tổng cục nhận được công văn số 183/2009/CV-VASEP ngày 19/11/2009 của Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam kiến nghị xem xét điều chỉnh loại hình xuất khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu của Công ty TNHH Thương mại Chế biến Thực phẩm Vĩnh Lộc theo 02 tờ khai số 24866/NK/KD và 24868/NK/KD ngày 22/05/2008 để tạo tài sản cố định. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, Tổng cục Hải quan hướng dẫn thực hiện như sau:

Đề nghị Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh căn cứ hồ sơ cụ thể và đối chiếu với các quy định để xác định dự án đầu tư của Công ty có thuộc dự án ưu đãi đầu tư quy định tại Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của Chính phủ hay không? Và lô hàng nhập khẩu của Công ty có thuộc hàng hóa được nhập khẩu miễn thuế để tạo tài sản cố định theo quy định tại Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08/12/2005 của Chính phủ hay không? Lưu ý hàng hóa (máy móc) mà Công ty đã nhập khẩu nêu trên là để thay thế, đổi mới hay bổ sung để làm cơ sở xác định đúng về chính sách thuế.

Nếu Công ty và hàng hóa nhập khẩu của Công ty đảm bảo các điều kiện nêu trên thì cho phép Công ty được chuyển loại hình từ nhập kinh doanh sang nhập đầu tư miễn thuế đối với 02 lô hàng Công ty đã làm thủ tục nhập khẩu theo 02 tờ khai số 24866/NK/KD và 24868/NK/KD ngày 22/5/2008 dẫn trên.

Trường hợp có vướng mắc phát sinh vượt thẩm quyền, đề nghị Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh báo cáo Tổng cục để có chỉ đạo kịp thời.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Hiệp hội VASEP (thay trả lời);
- Cục KTSTQ (để phối hợp).
- Cty TNHH TM CB TP Vĩnh Lộc (để thực hiện);
(Đ/c: Lô C38/I-C38/IĐ, số 7, KCN Vĩnh Lộc, Huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh)
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 141/TCHQ-GSQL về chuyển loại hình nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.081
DMCA.com Protection Status

IP: 54.144.24.41