Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 14050/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Anh
Ngày ban hành: 21/11/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14050/TCHQ-GSQL
V/v đưa mẫu địa chất ra nước ngoài

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Trong thời gian gần đây, Tổng cục Hải quan nhận được ý kiến của một số doanh nghiệp phản ánh vướng mắc về gửi mẫu vật địa chất ra nước ngoài để nghiên cứu, phân tích phục vụ thí nghiệm, trên cơ sở ý kiến của Bộ Công Thương tại công văn số 11049/BCT-CNNg ngày 6/11/2014 về việc đưa mẫu vật ra nước ngoài, Tổng cục Hải quan hướng dẫn thực hiện như sau:

1. Căn cứ quy định tại Quyết định số 946/QĐ-BTNMT ngày 26/5/2014, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã bãi bỏ “Phiếu xác nhận tính hợp pháp của tài liệu, mẫu vật địa chất và khoáng sản đưa ra nước ngoài”.

2. Mẫu vật là khoáng sản gửi ra nước ngoài để nghiên cứu và phân tích phục vụ thí nghiệm chuyên ngành cho các dự án đầu tư hay nghiên cứu khoa học trong các tổ chức, cá nhân là mẫu quặng nguyên khai (chưa qua chế biến) không chịu sự điều chỉnh của Thông tư số 41/2012/TT-BCT ngày 21/12/2012 của Bộ Công Thương.

3. Thủ tục xuất khẩu đối với mẫu vật địa chất và khoáng sản đưa ra nước ngoài để nghiên cứu và phân tích phục vụ thí nghiệm thực hiện tại Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục xuất khẩu.

4. Trước khi làm thủ tục xuất khẩu lô hàng là mẫu vật địa chất và khoáng sản ngoài để nghiên cứu và phân tích phục vụ thí nghiệm đầu tiên trong năm, doanh nghiệp phải đăng ký số lượng phù hợp với việc nghiên cứu, phân tích của doanh nghiệp với Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục xuất khẩu. Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục xuất khẩu thực hiện cấp phiếu theo dõi trừ lùi.

Tổng cục Hải quan thông báo nội dung trên để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Công nghiệp nặng - Bộ Công Thương (để ph/hợp);
- Lưu: VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 14050/TCHQ-GSQL ngày 21/11/2014 về đưa mẫu địa chất ra nước ngoài do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.466

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.151.124
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!