Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1403/TCHQ-TXNK năm 2019 về trả lại hồ sơ đề nghị xác định trước mã số mặt hàng máy làm mát bằng hơi nước do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 1403/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Trịnh Mạc Linh
Ngày ban hành: 13/03/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC
HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1403/TCHQ-TXNK
V/v trả lại hồ sơ đề nghị xác định trước mã số

Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty TNHH Điều hòa Gree (Việt Nam).
(Lầu 19, Cao ốc Flemington, số 182, Lê Đại Hành, P.15, Q.11, TP. Hồ Chí Minh)

Tổng cục Hải quan nhận được Đơn số 0119/GREE ngày 12/02/2019 của Công ty TNHH Điều hòa Gree (Việt Nam) (Công ty) đề nghị xác định trước mã số (XĐTMS) mặt hàng “máy làm mát bằng hơi nước (Air Cooler)”. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 3 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính, có hiệu lực từ 05/6/2018 thì hồ sơ XĐTMS của Công ty không đủ điều kiện, cụ thể:

- Mẫu đơn đề nghị XĐTMS chưa đúng theo quy định tại Phụ lục VI Thông tư số 39/2018/TT-BTC ;

- 03 mặt hàng với 3 ký, mã hiệu khác nhau được liệt kê trong cùng một Đơn đề nghị XĐTMS. Công ty cần lập đơn đề nghị XĐTMS cho từng mặt hàng.

- Điểm 10, 14, 19, 25 chưa điền đầy đủ thông tin; điểm 11 chưa chi tiết cách thức dàn lạnh cooling pad làm nước bay hơi.

Do vậy, thông tin Công ty cung cấp không đủ cơ sở để xác định tên gọi, mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Tổng cục Hải quan trả lại hồ sơ XĐTMS nêu trên để Công ty TNHH Điều hòa Gree (Việt Nam) biết và hoàn thiện hồ sơ đảm bảo đủ thông tin chính xác thống nhất về hàng hóa đề nghị XĐTMS theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để báo cáo);
- Lưu: VT
, TXNK-PL(My) (3b).

TL.TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Mạc Linh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1403/TCHQ-TXNK năm 2019 về trả lại hồ sơ đề nghị xác định trước mã số mặt hàng máy làm mát bằng hơi nước do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


481

DMCA.com Protection Status
IP: 18.204.42.98