Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 140/TCHQ-TXNK vướng mắc đăng ký danh mục do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 140/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Lưu Mạnh Tưởng
Ngày ban hành: 08/01/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 140/TCHQ-TXNK
V/v vướng mắc đăng ký danh mục

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi.

Trả lời công văn số 1207/HQQNg-NV ngày 18/12/2012 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi về việc vướng mắc đối với các trường hợp phải đăng ký danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về nội dung phản ánh vướng mắc đối với Dự án nhiệt điện Mông Dương II theo hình thức BOT nêu tại điểm 1 công văn:

Do nội dung trình bày Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi không nêu rõ, cụ thể thời điểm nhập khẩu hàng hóa và không gửi hồ sơ kèm theo nên Tổng cục không có cơ sở để trả lời.

2. Đối với hàng hóa nhập khẩu dự phòng nêu tại điểm 2 công văn:

Theo nội dung trình bày tại điểm 2 công văn số 1207/HQQNg-NV, tại Điều 101, Điều 102, Điều 103 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính đã quy định rõ và cụ thể đối với các trường hợp miễn thuế, đăng ký danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế, hồ sơ, thủ tục miễn thuế do đó Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi nghiên cứu và trả lời cho doanh nghiệp thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCT Hoàng Việt Cường (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK(3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 140/TCHQ-TXNK vướng mắc đăng ký danh mục do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.460
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.92.235