Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1396/VPCP-KTTH về cơ chế điều hành hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2017 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1396/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Mai Tiến Dũng
Ngày ban hành: 17/02/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1396/VPCP-KTTH
V/v cơ chế điều hành HNTQ nhập khẩu đường năm 2017

Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2017

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Công Thương, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Hiệp hội Mía đường Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Công Thương tại văn bản số 12659/BCT-XNK ngày 30 tháng 12 năm 2016 về cơ chế điều hành hạn ngạch thuế quan nhập khu đường năm 2017, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

1. Đồng ý tiếp tục thực hiện đấu giá thí điểm quyền sử dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2017 với số lượng, chủng loại, thời điểm nhập khẩu như đề nghị của Bộ Công Thương tại văn bản 12659/BCT-XNK nêu trên.

2. Giao Bộ Công Thương làm việc với Bộ Tài chính để xem xét xử theo quy định của pháp luật về việc trích 5% số tiền thu được từ đấu giá quyền sử dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường để phục vụ công tác xây dựng, tổ chức, thực hiện đấu giá và các công việc liên quan khác; trường hợp vượt thẩm quyền, đề xuất báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Trịnh Đình Dũng (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ l
ý TTg,
các Vụ: NN, TKBT, TH, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH(3). LT.
11

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1396/VPCP-KTTH về cơ chế điều hành hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2017 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


805

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.24.23