Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 1393/XNK-XXHH 2017 thuế suất ưu đãi hàng hóa xuất nhập khẩu

Số hiệu: 1393/XNK-XXHH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Xuất nhập khẩu Người ký: Phan Thị Diệu Hà
Ngày ban hành: 12/10/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
CỤC XUẤT NHẬP KHẨU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1393/XNK-XXHH
V/v hưởng ưu đãi đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi: Công ty CP Vantage Logistics
(386-388, đường Hoàng Diệu, quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số 0108/VLC-HCM ngày 23 tháng 8 năm 2017 của Công ty CP Vantage Logistics về vướng mắc liên quan đến hưởng thuế suất ưu đãi ATIGA đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ đã được cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) mẫu D, Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) có ý kiến như sau:

Đối với việc xem xét cho hưởng thuế suất ưu đãi đặc biệt ATIGA theo quy định tại Nghị định số 129/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN giai đoạn 2016 - 2018, đề nghị công ty liên hệ với Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) để được hướng dẫn theo chức năng, thẩm quyền.

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) thông báo để công ty biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan);
- Cục trưởng Phan Văn Chính (để b/c);
- Lưu: VT, XXHH, thinhvh

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Phan Thị Diệu Hà

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1393/XNK-XXHH ngày 12/10/2017 về hưởng thuế suất ưu đãi ATIGA đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ do Cục Xuất nhập khẩu ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.654

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.194.255
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!