Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 139/TCHQ-KTTT của Tổng Cục Hải quan về việc xin giải tỏa hàng hóa và xin nợ thuế của xe ô tô cứu thương của BQL Dự án y tế nông thôn

Số hiệu: 139/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 11/01/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 139/TCHQ-KTTT
V/v: Xử lý nợ thuế

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2006 

 

Kính gửi:

- Cục hải quan Tp. Hải Phòng, Tp. Hồ Chí Minh
 - Ban quản lý dự án y tế nông thôn 
138 Giảng Võ - Hà Nội

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 901/YTNT-MS ngày 27/12/2005 của BQL Dự án Y tế nông thôn v/v: Xin giải tỏa hàng hóa và xin nợ thuế của xe ô tô cứu thương của BQL Dự án y tế nông thôn; Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

BQL Dự án Y tế nông thôn (mã số thuế 0101266630) có nợ thuế 28.561.062.393 đồng tại Cục Hải quan TP. Hải Phòng. Đây là số tiền nợ thuế của lô hàng xe ô tô cứu thương nhập khẩu nằm trong Dự án Y tế nông thôn được đầu tư bằng nguồn vốn ODA hiện đang được xem xét về việc áp mã số thuế.

Trong thời gian chờ giải quyết, để tạo thuận lợi cho việc triển khai dự án, Tổng cục Hải quan đồng ý cho phép BQL Dự án được tiếp tục làm thủ tục Hải quan và hưởng thời gian ân hạn thuế đối với các lô hàng nhập khẩu tiếp theo của Dự án với điều kiện:

- Ngoài số nợ thuế nêu trên, BQL Dự án không có các khoản nợ quá hạn khác.

- BQL Dự án phải có văn bản cam kết thực hiện đúng kết luận của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan thông báo để BQL Dự án Y tế nông thôn, Cục Hải quan TP. Hải Phòng, TP. Hồ Chí Minh biết và thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc báo cáo về Tổng cục Hải quan để kịp thời giải quyết./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VP, KTTT (4b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 139/TCHQ-KTTT của Tổng Cục Hải quan về việc xin giải tỏa hàng hóa và xin nợ thuế của xe ô tô cứu thương của BQL Dự án y tế nông thôn

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.090
DMCA.com Protection Status

IP: 18.208.159.25