Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1384/GSQL-GQ2 năm 2014 về thanh khoản nguyên liệu sản xuất xuất khẩu trên hệ thống thông quan điện tử do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Số hiệu: 1384/GSQL-GQ2 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Nguyễn Nhất Kha
Ngày ban hành: 17/10/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1384/GSQL-GQ2
V/v thanh khoản SXXK trên hệ thống TQĐT

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa.

Trả lời công văn số 890/HQKH-NV ngày 22/8/2014 của Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa thanh khoản nguyên liệu sản xuất xuất khẩu trên hệ thống thông quan điện tử, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Về vướng mắc của Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa nêu, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 11909/TCHQ-GSQL ngày 1/10/2014 hướng dẫn thanh khoản loại hình gia công, sản xuất xuất khẩu và Cục Công nghệ thông tin và Thống kê Hải quan đã công văn số 545/CNTT-CNTT ngày 15/8/2014 hướng dẫn việc thực hiện trên hệ thống thông quan điện tử tập trung.

Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa căn cứ nội dung đã hướng dẫn để thực hiện. Trường hợp còn vướng mắc phát sinh báo cáo và đề xuất Tổng cục Hải quan (Cục Giám sát quản lý) để có hướng dẫn cụ thể.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ2 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1384/GSQL-GQ2 năm 2014 về thanh khoản nguyên liệu sản xuất xuất khẩu trên hệ thống thông quan điện tử do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.900

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.191.0