Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1382/GSQL-TH năm 2014 vướng mắc C/O các mẫu D, E, AJ, AI do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Số hiệu: 1382/GSQL-TH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Nguyễn Nhất Kha
Ngày ban hành: 17/10/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1382/GSQL-TH
V/v vướng mắc C/O

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Hải quan Đồng Nai.

Trả lời công văn số 2284/HQĐNa-GSQL đề ngày 06/10/2014 của Cục Hải quan Đồng Nai nêu vướng mắc liên quan đến 50 C/O các mẫu D, E, AJ, AI Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

- Các trường hợp có số thứ tự là 42; 45 và 46: Cục Giám sát quản lý về Hải quan đã trả lời tại các công văn số 1343/GSQL-TH ngày 10/10/2014; 1365/GSQL-TH và 1355/GSQL-TH ngày 15/10/2014.

- Đối với các C/O mẫu D có số thứ tự trong bảng tổng hợp là 02: đề nghị đơn vị thực hiện thủ tục từ chối C/O theo quy định do cơ quan cấp không thông báo kết quả xác minh theo thời hạn quy định của Hiệp định.

- Đối với các C/O có số thứ tự là 16 đến 26; 29; 31 đến 35 và 37 và các trường hợp C/O mẫu E: Tổng cục Hải quan đã gửi thư xác minh tới cơ quan cấp C/O liên quan nhưng đến nay chưa nhận được kết quả. Ngay khi nhận được thông báo từ cơ quan có thẩm quyền cấp C/O của nước xuất khẩu, Cục Giám sát quản lý về Hải quan sẽ có hướng dẫn thực hiện.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để đơn vị biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1382/GSQL-TH năm 2014 vướng mắc C/O các mẫu D, E, AJ, AI do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.983

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.214.224.224