Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1380/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Trịnh Mạc Linh
Ngày ban hành: 15/03/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1380/TCHQ-TXNK
V/v kiến nghị mặt hàng tấm bản kẽm dùng trong công nghiệp in

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2018

 

Kính gửi: Hiệp hội In Việt Nam

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 03/HHIVN ngày 22/01/2018 của Hiệp hội In Việt Nam về việc kiến nghị không truy thu thuế mặt hàng bản kẽm dùng trong công nghiệp in. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Về việc phân loại mặt hàng tấm bản kẽm dùng trong công nghiệp in Tổng cục hải quan đã có công văn số 987/TCHQ-TXNK ngày 13/02/2018 gửi trả lời các doanh nghiệp gửi đơn kiến nghị và Hiệp hội In Việt Nam.

- Về công văn số 11510/BTC-CST ngày 28/3/2013 của Bộ Tài chính xin ý kiến các đơn vị về Dự thảo bổ sung mặt hàng tấm nhôm dùng trong in offset vào Danh Mục nhóm mặt hàng, mặt hàng và thuế suất thuộc Chương 98. Đây chỉ là công văn lấy ý kiến để xem xét về mức thuế và chi tiết dòng hàng tại Chương 98, không phải công văn hướng dẫn phân loại mặt hàng. Do đó, việc căn cứ vào công văn trên để phân loại là chưa phù hợp.

- Về việc doanh nghiệp tự khai báo theo mã số 3701.99.10: tại Khoản 3, Điều 25, Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan: “Người khai hải quan phải khai đầy đủ, chính xác, trung thực, rõ ràng các tiêu chí trên tờ khai hải quan; tự tính đ xác định số thuế, các Khoản thu khác phải nộp ngân sách nhà nước và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đã khai.”. Như vậy, trong trường hợp doanh nghiệp tự khai báo (không có hướng dẫn bằng văn bản của cơ quan hải quan) thì phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đã khai.

Tổng cục Hải quan thông báo để Hiệp hội In Việt Nam được biết, thực hiện.

Trân trọng./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ CST, Vụ PC (Bộ Tài chính);
- Lưu: VT, TXNK
-PL-Linh (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Mạc Linh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1380/TCHQ-TXNK ngày 15/03/2018 về kiến nghị không truy thu thuế mặt hàng tấm bản kẽm dùng trong công nghiệp in do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.834

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.65.228