Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1378/GSQL-GQ2 năm 2015 về sử dụng tờ khai sai mã loại hình để quyết toán nguyên phụ liệu do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Số hiệu: 1378/GSQL-GQ2 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Vũ Lê Quân
Ngày ban hành: 05/11/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL V
HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1378/GSQL-GQ2
V/v khai sai mã loại hình

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hải Phòng.

Trả lời công văn số 7748/HQHP-GSQL ngày 20/10/2015 của Cục Hải quan thành phố Hải Phòng về việc vướng mắc sử dụng tờ khai sai mã loại hình để quyết toán nguyên phụ liệu, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Đ tránh những sai sót tương tự xẩy ra, đề nghị Cục Hải quan thành phố Hải Phòng tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn doanh nghiệp trong quá trình làm thủ tục tại đơn vị.

2. Đối với 02 tờ khai xuất khẩu số 300479998730/E62 ngày 29/07/2015 và 300539596250/E62 ngày 17/09/2015 của Công ty TNHH Hai Vina, đề nghị Cục Hải quan thành ph Hải Phòng kim tra, báo cáo và đánh giá nguyên nhân doanh nghiệp khai sai mã loại hình về Cục Giám sát quản lý và Hải quan để có cơ sở trình Tng cục Hải quan hướng dẫn.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan thông báo để Cục Hải quan thành phHải Phòng biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Vũ Ngọc Anh-PTCT (để b/c);
-
Lưu: VT, GQ2 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Vũ Lê Quân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1378/GSQL-GQ2 năm 2015 về sử dụng tờ khai sai mã loại hình để quyết toán nguyên phụ liệu do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.666

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.179.228