Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1371/GSQL-GQ2 năm 2014 hướng dẫn Thủ tục hải quan đối với loại hình xuất nhập khẩu tại chỗ do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Số hiệu: 1371/GSQL-GQ2 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Âu Anh Tuấn
Ngày ban hành: 16/10/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1371/GSQL-GQ2
V/v hướng dẫn thủ tục hải quan

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2014

 

Kính gửi:

Công ty TNHH May Tinh Lợi.
(Địa chỉ: Khu Công nghiệp Nam Sách, xã Ái Quốc, Thành phố Hải Dương).

 

Cục Giám sát quản lý về Hải quan nhận được công văn số 12/2014/LCD-RG ngày 08/9/2014 của Công ty TNHH May Tinh Lợi về đề nghị hướng dẫn về hoạt động được mô tả theo sơ đồ gửi kèm. Về vấn đề này, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Theo sơ đồ mô tả của Công ty tại sơ đồ phương án kinh doanh thì:

1. Hoạt động Công ty Dệt tại Việt Nam (VFM) mua sợi từ Công ty Dệt Hồng Kông (HTC) thực hiện các công đoạn dệt, nhuộm và sản xuất sợi vải sau đó xuất bán cho Công ty HTC là hoạt động nhập nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu. Về thủ tục hải quan đề nghị Công ty căn cứ quy định Mục 1 Chương II Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính để thực hiện.

2. Hoạt động Công ty May Tinh Lợi (VGC) ký hợp đồng gia công với Công ty tại Hồng Kông (HGC) thì đây là hình thức gia công hàng hóa cho thương nhân nước ngoài, về thủ tục hải quan đề nghị Công ty căn cứ quy định tại Thông tư số 13/2014/TT-BTC ngày 24/01/2014 của Bộ Tài chính để thực hiện.

3. Việc giao nhận hàng hóa tại Việt Nam theo chỉ định của thương nhân nước ngoài về điều kiện để thực hiện phải căn cứ theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ; theo đó trường hợp Công ty HGC chỉ định HTC trực tiếp xuất vải trực tiếp từ nhà máy VFM cho Công ty TNHH May Tinh Lợi để gia công thì hợp đồng gia công giữa Công ty HGC và Công ty May Tinh Lợi phải có điều khoản ghi rõ Công ty May Tinh Lợi nhận hàng tại Việt Nam từ Công ty VFM trên cơ sở hợp đồng mua bán giữa Công ty HGC và Công ty HTC.

Thủ tục hải quan đối với loại hình xuất nhập khẩu tại chỗ thực hiện theo quy định tại Điều 45 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Công ty TNHH May Tinh Lợi được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ2 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1371/GSQL-GQ2 năm 2014 hướng dẫn Thủ tục hải quan đối với loại hình xuất nhập khẩu tại chỗ do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.904

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.173.57.84