Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 137/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Trịnh Mạc Linh
Ngày ban hành: 07/01/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 137/TCHQ-TXNK
V/v mã số HS mặt hàng Levofloxacin Hemihydrate

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Pymepharco.
(Địa chỉ: 166 - 170 Nguyễn Huệ, Tuy Hòa, Phú Yên)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1487/PMP ngày 14/12/2015 của Công ty Cổ phần Pymepharco về việc thuế suất mặt hàng nguyên liệu dược “Levofloxacin Hemihydrate”. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Danh mục hàng hóa XNK Việt Nam ban hành theo Thông tư 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm Thông tư 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 thì nhóm 29.34 bao gồm Các axit nucleic và muối của chúng; đã hoặc chưa xác định về mặt hóa học; hợp chất dị vòng khác nhóm 29.41 bao gồm “Kháng sinh

Levofloxacin là mặt hàng có thể xem xét phân loại tại nhóm 29.41 hoặc nhóm 29.34. Theo nội dung Chú giải chi tiết nhóm 29.41 thì:

Nhóm này không bao gồm:

(c) Các dẫn xuất của axit quinolinecarboxylic, nitrofuran, sulphonamit và các hợp chất hữu cơ đã xác định về mặt hóa học khác của các nhóm đầu của Chương này có đặc tính chống vi khuẩn.

Levofloxacin là dẫn xuất của hợp chất fluoroquinolon nên Levofloxacin bị loại trừ khỏi nhóm 29.41 theo nội dung chú giải loại trừ (c) nhóm 29.41 nêu trên. Như vậy, mặt hàng Levofloxacin (là hợp chất dị vòng đã ngưng tụ có chứa các dị t nitơ, oxy) phù hợp phân loại vào nhóm 29.34Các axit nucleic và mui của chúng; đã hoặc chưa xác định về mặt hóa học; hợp chất dị vòng khác”, phân nhóm - Loại khác:”, phân nhóm 2934.99 “- - Loại khác: mã số 2934.99.90 “- - - Loại khác”.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty Cổ phn Pymepharco được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT. Nguyễn Dương Thái (để b/c)
- Lưu: VT, TXNK-PL-Uyên (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Mạc Linh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 137/TCHQ-TXNK ngày 07/01/2016 về mã số HS mặt hàng Levofloxacin Hemihydrate do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.294

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.153.100.128