Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 13695/BTC-TCHQ năm 2015 về tạm dừng biện pháp cưỡng chế do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 13695/BTC-TCHQ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Văn Cẩn
Ngày ban hành: 01/10/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13695/BTC-TCHQ
V/v tạm dừng biện pháp cưỡng chế

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2015

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan Nghệ An;
- Công ty Cổ phần Nafoods Grup.
(Số 47 Nguyễn Cảnh Hoan, P. Quán Bàu, Tp. Vinh, Nghệ An)

Bộ Tài chính nhận được công văn số 1294/HQNA-NV ngày 14/9/2015 của Cục Hải quan Nghệ An (kèm Thư bảo lãnh của Ngân hàng TMCP Đại Chúng số 58/TBL/PVB-CNNA ngày 10/9/2015 cho số tiền phạt chậm nộp là 1.828.049.982 đồng), đề nghị tạm dừng biện pháp cưỡng chế đối với Công ty Cổ phần Nafoods Grup, do hiện nay Công ty đang nợ tại Cục Hải quan Nghệ An và bị cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 5 Điều 46 Nghị định 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 qui đnh việc tạm dừng áp dụng biện pháp cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan;

Căn cứ khoản 2.2. Điều 33 Thông tư số 190/2013/TT-BTC ngày 12/12/2013 qui định chưa thực hiện biện pháp cưỡng chế; tạm dừng biện pháp cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan. Bộ Tài chính đồng ý tạm dừng biện pháp cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan đối với Công ty Cổ phần Nafoods Grup với điều kiện:

- Công ty không có nợ thuế quá hạn, tiền chậm nộp, tiền phạt của các lô hàng khác; phải nộp thuế trước khi thông quan đối với lô hàng đang làm thủ tục; số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đang còn nợ phải được tổ chức tín dụng bảo lãnh theo quy định.

- Thời hạn tạm dừng biện pháp cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan theo Thư bảo lãnh của Ngân hàng TMCP Đại Chúng số 58/TBL/PVB-CNNA ngày 10/9/2015. Cục Hải quan Nghệ An có trách nhiệm làm việc với Công ty Cổ phần Nafoods Grup và Ngân hàng TMCP Đại Chúng để thu hồi đủ số tiền nợ trước khi hết hạn bảo lãnh.

Bộ Tài chính thông báo để các đơn vị biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
-
T.T Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/cáo);
- Tổng cục trưởng TCHQ (để b/cáo);
- Lưu: VT, TCHQ (11b).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 13695/BTC-TCHQ năm 2015 về tạm dừng biện pháp cưỡng chế do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.845

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.120.174