Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1368/TCHQ-GSQL về tạm nhập tái xuất khớp nối nhựa dùng để kiểm tra, phân loại chất lượng sản phẩm do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 1368/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 16/03/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN  
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1368/TCHQ-GSQL
V/v TNTX khớp nối nhựa dùng để kiểm tra, phân loại chất lượng sản phẩm

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2010

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bình Dương

Trả lời công văn số 250/HQBD-NV ngày 29/01/2010 và công văn số 437/HQBD-NV ngày 25/02/2010 của Cục Hải quan tỉnh Bình Dương về việc nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Trên cơ sở nội dung mục tiêu dịch vụ tại Điều 2 Giấy chứng nhận đầu tư số 463043000058 do Ban quản lý Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore cấp ngày 27/07/2007 và nội dung hợp đồng cung ứng dịch vụ của công ty TNHH YUWA Việt Nam với đối tác nước ngoài, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Bình Dương áp dụng nội dung quy định tại Điều 13 Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ và nội dung hướng dẫn tại Điều 45 Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày 20/04/2009 của Bộ Tài chính để thực hiện thủ tục tạm nhập tái xuất đối với mặt hàng khớp nối nhựa dùng để kiểm tra, phân loại chất lượng sản phẩm theo yêu cầu của bên thuê nước ngoài.

Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Bình Dương thực hiện nội dung trên.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1368/TCHQ-GSQL về tạm nhập tái xuất khớp nối nhựa dùng để kiểm tra, phân loại chất lượng sản phẩm do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.147

DMCA.com Protection Status
IP: 54.236.62.49