Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 136/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Trịnh Mạc Linh
Ngày ban hành: 07/01/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 136/TCHQ-TXNK
V/v trả lời Công ty Cổ phần Thương mại M.K

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 35/2015 ngày 25/12/2015 của Công ty C phần Thương Mại M.K (sau đây gọi là Công ty) về Phiếu chuyển số 9014/PC-TCHQ ngày 02/10/2015. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 02/10/2015, Tổng cục Hải quan có Phiếu chuyển số 9014/PC-TCHQ về việc chuyển công văn số 25/2015 ngày 28/09/2015 của Công ty Cổ phần Thương Mại M.K đến Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh chỉ đạo Chi cục Hải quan Cảng Sài Gòn KV I, phối hợp với Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu Chi nhánh TP. H Chí Minh để trả lời Công ty theo quy định.

Tuy nhiên, Công ty phản ánh, đến ngày 25/12/2015, Công ty chưa nhận được công văn trả lời chính thức từ Chi cục Hải quan Cảng Sài Gòn KV I.

Đề nghị Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh chỉ đạo Chi cục Hải quan Cảng Sài Gòn KV I xử lý và có văn bản trả lời Công ty theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT. Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Chi cục HQ Cảng Sài Gòn KV
I (để t/ hiện);
- Công ty Cổ phần Thương Mại M.K (đ/c:
61/4 đường số 20, P.6, Q. Gò vấp, TP. HCM) (thay trả li);
- Lưu: VT, TXNK-PL-Đương (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Mạc Linh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 136/TCHQ-TXNK ngày 07/01/2016 trả lời Công ty Cổ phần Thương mại M.K do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.472

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.161.98.96