Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1355/GSQL-GQ2 năm 2015 về khai tờ khai hải quan giấy do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Số hiệu: 1355/GSQL-GQ2 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Nguyễn Nhất Kha
Ngày ban hành: 02/11/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL V
HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1355/GSQL-GQ2
V/v khai tờ khai hải quan giấy

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2015

 

Kính gửi: Công ty TNHH KYOCERA Việt Nam.
(Lô B1, KCN Thăng Long II, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên)

Trả lời công văn số KVC/LGT-051015-1/CV ngày 05/10/2015 của Công ty TNHH KYOCERA Việt Nam về việc xin mở tờ khai bằng phương pháp thủ công, Cục Giám sát quản lý về hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 2 Điều 25 Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính Phủ quy định về các trường hợp được khai trên tờ khai hải quan giấy thì trường hợp mà Công ty đã nêu không thuộc quy định trên, do đó đ nghị Công ty thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

Mặt khác, theo thiết kế của hệ thống VNACCS chỉ cho phép khai 01 tờ khai tái xuất cho 01 tờ khai tạm nhập nên phát sinh vướng mắc của Công ty đã nêu, Cục Giám sát quản lý về Hải quan ghi nhận để xây dựng hệ thống đáp ứng yêu cu của doanh nghiệp.

Cục Giám sát quản lý về hải quan trả lời Công ty TNHH KYOCERA Việt Nam được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Vũ Ngọc Anh-PTCT (để b/c);
- Lưu: VT, GQ2 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1355/GSQL-GQ2 năm 2015 về khai tờ khai hải quan giấy do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.591

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.179.228