Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 13526/BTC-CST năm 2014 về thuế nhập khẩu đối với nguyên vật liệu sản xuất ống chống khoan dầu khí do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 13526/BTC-CST Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Lưu Đức Huy
Ngày ban hành: 25/09/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 13526/BTC-CST
V/v thuế nhập khẩu đối với nguyên vật liệu sản xuất ống chống khoan dầu khí

Hà Nội, ngày 25 tháng 09 năm 2014

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Khoan Dầu khí

Trả lời công văn số 2290/PT-TM ngày 20/8/2014 của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Khoan Dầu khí (PVD Tech) về chính sách thuế theo Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đối với nguyên vật liệu nhập khẩu để sản xuất ống chống lớn dùng trong khoan dầu khí, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính thì:

- Mặt hàng ống thép trơn, không có ren, hàn theo chiều dọc thuộc mã hàng 7305.31.90 có mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi là 5%.

- Mặt hàng đầu nối bằng thép đúc hợp kim có đường kính 20 inch đến 36 inch thuộc mã hàng 7307.99.90, có mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi là 5%.

- Mặt hàng ống chống bằng thép hàn có đầu nối đi kèm, đường kính từ 20 inch đến 36 inch, sử dụng trong khoan dầu hoặc khí, thuộc mã hàng 9828.00.00 (mã hàng tương ứng tại 97 chương là 7305.20.00) có thuế suất nhập khẩu ưu đãi riêng là 10%.

- Điểm 3.2 khoản I Mục II Chương 98 của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC quy định: "Việc áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng cho các nhóm mặt hàng từ nhóm 98.01 đến nhóm 98.16 và từ nhóm 98.24 đến 98.34 phải theo đúng mô tả hàng hóa quy định tại danh mục biểu thuế nhập khẩu ghi tại mục II Chương 98 và chú giải đãi quy định cho mặt hàng, nhóm mặt hàng đó tại 97 Chương thuộc mục I phụ lục II".

Trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu mặt hàng là ống thép hàn trơn, không ren, hàn theo chiều dọc (đường kính 20 inch đến 36 inch) và đầu nối bằng thép đúc hợp kim (đường kính 20inch đến 36inch) dùng để sản xuất ống chống lớn phục vụ hoạt động khai thác dầu khí thì phân loại và áp dụng thuế suất tại Chương 73, nhóm 73.05 và 73.07 (không kê khai vào mã hàng của Chương 98, nhóm 98.28).

Bộ Tài chính có ý kiến để Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Khoan Dầu khí và các đơn vị liên quan được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để b/c);
- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố;
- Tổng cục Hải quan;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, CST (PXNK).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lưu Đức Huy

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 13526/BTC-CST năm 2014 về thuế nhập khẩu đối với nguyên vật liệu sản xuất ống chống khoan dầu khí do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.978

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.25.169