Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 13510/BTC-CST năm 2013 chính sách thuế xuất khẩu đối với mặt hàng chì thỏi do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 13510/BTC-CST Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Lưu Đức Huy
Ngày ban hành: 09/10/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13510/BTC-CST
V/v chính sách thuế xuất khẩu đối với mặt hàng chì thỏi

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi: Công ty TNHH Luyện Kim Thăng Long

Bộ Tài chính nhận được công văn số 01/2013CV/TL-TM ngày 23/8/2013 của Công ty TNHH Luyện kim Thăng Long về việc kiến nghị không miễn giảm thuế đối với xuất khẩu mặt hàng chì thỏi chưa tinh luyện. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Theo Biểu thuế xuất khẩu ban hành kèm theo Phụ lục I, Thông tư số 193/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế thì mặt hàng chì ở dạng thỏi thuộc nhóm 78.01 có thuế suất thuế xuất khẩu là 15%. Mức thuế này nhằm hạn chế xuất khẩu, khuyến khích đầu tư công nghệ chế biến, gia tăng giá trị sản phẩm, phục vụ nhu cầu sản xuất trong nước.

Bộ Tài chính hướng dẫn miễn thuế xuất khẩu cho mặt hàng chì thỏi, nhôm thỏi chưa tinh luyện tại công văn số 15963/BTC-CST ngày 24/11/2011 và Tổng cục Hải quan hướng dẫn tại công văn số 7286/TCHQ-TNK ngày 26/12/2012 do đây là mặt hàng thuộc danh mục "Các sản phẩm từ hoạt động tái chế chất thải" nêu tại khoản 2, Phần C, Danh mục các sản phẩm được ưu đãi, hỗ trợ ban hành kèm theo Nghị định số 04/2009/NĐ-CP ngày 14/01/2009 của Chính phủ về ưu đãi, hỗ trợ hoạt động bảo vệ môi trường, do vậy được miễn thuế xuất khẩu theo quy định tại khoản 3, Điều 14 Nghị định số 04/2009/NĐ-CP nêu trên. Các trường hợp xuất khẩu chì thỏi khác (không thuộc Danh mục các sản phẩm được ưu đãi, hỗ trợ ban hành kèm theo Nghị định số 04/2009/NĐ-CP) vẫn phải chịu thuế xuất khẩu 15% theo quy định của Thông tư số 193/2012/TT-BTC .

Bộ Tài chính trả lời để Công ty TNHH Luyện kim Thăng Long được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Hải quan;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, CST.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lưu Đức Huy

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 13510/BTC-CST năm 2013 chính sách thuế xuất khẩu đối với mặt hàng chì thỏi do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.759
DMCA.com Protection Status

IP: 54.172.221.7