Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 135/GSQL-GQ1 vướng mắc xuất khẩu quặng Zircon do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Số hiệu: 135/GSQL-GQ1 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Ngô Minh Hải
Ngày ban hành: 01/03/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 135/GSQL-GQ1
V/v vướng mắc xuất khẩu quặng Zircon

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế.

Trả lời công văn số 130/HQTTH-NV và công văn số 133/HQTTH-NV ngày 06/02/2013 của Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế về việc xuất khẩu tinh quặng zircon có hàm lượng ZrO2 60-64% của Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Khoáng sản Thừa Thiên Huế, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Thông tư số 41/2012/TT-BCT ngày 21/12/2012 (có hiệu lực từ ngày 04/02/2013 và thay thế Thông tư số 08/2008/TT-BCT) thì việc xuất khẩu mặt hàng bột Zircon phải đạt hàm lượng ZrO2 ≥ 65%, cỡ hạt ≤ 75mm. Do vậy, đối với trường hợp của Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Khoáng sản Thừa Thiên Huế xuất khẩu tinh quặng zircon có hàm lượng ZrO2 60÷64%, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế căn cứ Điều 6 Thông tư số 41/2012/TT-BCT hướng dẫn Công ty thực hiện.

Cục Giám sát quản lý trả lời để Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Vũ Ngọc Anh (để báo cáo);
- Lưu: VT, GQ1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 135/GSQL-GQ1 vướng mắc xuất khẩu quặng Zircon do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.790
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.75.144