Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1342/GSQL-GQ1 năm 2019 thực hiện phần mềm quản lý phế liệu nhập khẩu do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Số hiệu: 1342/GSQL-GQ1 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Trần Đức Hùng
Ngày ban hành: 25/04/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1342/GSQL-GQ1
V/v thực hiện phần mềm quản lý phế liệu nhập khẩu

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2019

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hải Phòng

Cục Giám sát quản lý về Hải quan nhận được công văn số 01-04/CV-2019 ngày 12/4/2019 của Công ty TNHH Bao bì Tân Kim Cương (MST: 0900226899) báo cáo về việc Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất số 27/GXN-BTNMT ngày 27/3/2019 của Công ty được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp lại và thay thế tại Giấy xác nhận số 43/GXN-BTNMT ngày 11/4/2019. Về việc này, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Thực hiện hướng dẫn của Tổng cục Hải quan tại công văn số 2188/TCHQ-GSQL ngày 16/4/2019, trong đó hướng dẫn thực hiện phần mềm quản lý phế liệu nhập khẩu e-Scrap, qua rà soát, Cục Giám sát quản lý về Hải quan đã thực hiện rút Giấy xác nhận số 27/GXN-BTNMT ngày 27/3/2019 của Công ty TNHH Bao bì Tân Kim Cương và cập nhật Giấy xác nhận số 43/GXN-BTNMT ngày 11/4/2019 trên hệ thống e-Scrap. Đề nghị Cục Hải quan TP. Hải Phòng rà soát các lô hàng phế liệu của Công ty TNHH Bao bì Tân Kim Cương đã thực hiện thủ tục hải quan tại đơn vị theo Giấy xác nhận số 27/GXN-BTNMT để cập nhật tại Giấy xác nhận số 43/GXN-BTNMT trên phần mềm theo đúng quy định.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan thông báo Cục Hải quan TP. Hải Phòng biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty TNHH Bao bì Tân Kim Cương (Đ/c: Chí Trung, X. Tân Quang, H. Văn Lâm, Hưng Yên) (thay trả lời);
- Lưu: VT, GQ1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Đức Hùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1342/GSQL-GQ1 năm 2019 thực hiện phần mềm quản lý phế liệu nhập khẩu do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


556
DMCA.com Protection Status

IP: 3.81.28.94