Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1338/XNK-TMQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Xuất nhập khẩu Người ký: Trần Thanh Hải
Ngày ban hành: 02/10/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
CỤC XUẤT NHẬP KHẨU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1338/XNK-TMQT
V/v hướng dẫn Thông tư số 11/2017/TT-BCT

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi: Công ty TNHH Fujifilm Việt Nam
Địa chỉ: Lầu 30, Tòa nhà Saigon Trade Center, 37 Tôn Đức Thắng, P. Bến Nghé Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 01/2017/FFVN-MoIT của Công ty TNHH Fujifilm Việt Nam đề nghị hướng dẫn nội dung liên quan đến Thông tư số 11/2017/TT-BCT ngày 28/7/2017 của Bộ Công Thương quy định về hoạt động tạm nhập, tái xuất; tạm xuất, tái nhập và chuyển khẩu hàng hóa, Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

1. Việc thực hiện tạm nhập tái xuất theo hình thức Công ty đề nghị tại công văn số 01/2017/FFVN-MoIT nêu trên thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài. Theo đó, việc tạm nhập, tái xuất các loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc diện quản lý bằng giấy phép thực hiện theo giấy phép của Bộ Công Thương sau khi có ý kiến chấp thuận của Bộ, cơ quan ngang Bộ quản lý chuyên ngành.

2. Trong thời gian chờ ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 187/2013/NĐ-CP (dự kiến có hiệu lực từ ngày 01/01/2018) và các Thông tư hướng dẫn thì thủ tục, hồ sơ cấp phép đối với Công ty theo trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 12 Nghị định số 187/2013/NĐ-CP được áp dụng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Thông tư số 11/2017/TT-BCT dẫn trên.

Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương thông báo để Công ty thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Hải quan;
- Cục trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, TMQT. hangntt

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Trần Thanh Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1338/XNK-TMQT ngày 02/10/2017 hướng dẫn Thông tư 11/2017/TT-BCT do Cục Xuất nhập khẩu ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


705

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.237.158