Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 132/TCHQ-KTTT của Tổng Cục Hải quan về việc xin giải tỏa cưỡng chế

Số hiệu: 132/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 10/01/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 132/TCHQ-KTTT
V/v: Xử lý nợ thuế

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2006

 

Kính gửi:

 - Công ty thương mại đầu tư và xây dựng 424 
Địa chỉ: Số 2, Nguyễn Sĩ Sách, Tp Vinh, Nghệ An
 - Cục hải quan các tỉnh, thành phố

 

Trả lời công văn số: 56/CV-CT ngày 28/12/2005 của Công ty Thương mại đầu tư và xây dựng 424 về việc xin giải tỏa cưỡng chế; Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Công ty Thương mại đầu tư và xây dựng 424 hiện có nợ: 6.358 triệu đồng tiền thuế nhập khẩu, thuế VAT, phạt chậm nộp tại Cục Hải quan Vũng Tàu, Cục Hải quan Nghệ An, Cục Hải quan Hải Phòng. Hiện Tổng cục Thuế Bộ Tài chính đang thực hiện xóa nợ cho Công ty theo Nghị định số 187/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ do thực hiện Cổ phần hóa theo quyết định số 1589/QĐ-BGTVT ngày 11/5/2005 của Bộ Giao thông vận tải.

Trong thời gian chờ giải quyết xóa nợ thuế nêu trên, để tạo điều kiện cho hoạt động XNK hàng hóa; Tổng cục Hải quan đồng ý để Công ty Thương mại đầu tư và xây dựng 424 được làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa đến 30/6/2006 với điều kiện:

- Công ty có cam kết thực hiện theo quyết định cuối cùng của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

- Công ty không có nợ thuế quá hạn các lô hàng kinh doanh XNK khác.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty Thương mại đầu tư và xây dựng 424 biết và liên hệ với Hải quan nơi mở tờ khai để được giải quyết./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VT, KTTT (4 bản)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 132/TCHQ-KTTT của Tổng Cục Hải quan về việc xin giải tỏa cưỡng chế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.461
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.191.31