Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1319/XNK-TLH năm 2018 về quy chế MFN dành cho hàng hóa có xuất xứ từ Puerto Rico và Monaco do Cục Xuất nhập khẩu ban hành

Số hiệu: 1319/XNK-TLH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Xuất nhập khẩu Người ký: Trần Thanh Hải
Ngày ban hành: 14/11/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
CỤC XUẤT NHẬP KHẨU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1319/XNK-TLH
V/v quy chế MFN dành cho hàng hóa có xuất xứ từ Puerto Rico và Monaco

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2018

 

Kính gửi: Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính

Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương nhận được Công văn số 5855/TCHQ-TXNK ngày 05 tháng 10 năm 2018 và Công văn số 6189/TCHQ-TXNK ngày 23 tháng 10 năm 2018 của quý Tổng cục đề nghị tham gia ý kiến về việc áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi (MFN) với Puerto Rico và Monaco. Cục Xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:

Như đã nêu tại công văn số 4599/BCT-PC ngày 28 tháng 5 năm 2014, Puerto Rico thuộc một phần lãnh thổ hải quan của Hoa Kỳ. Do đó, quy chế MFN sẽ được áp dụng cho các loại hàng hóa, dịch vụ giữa Việt Nam và Puerto Rico như đi với hàng hóa, dịch vụ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.

Việc Puerto Rico không có trong danh sách cập nhật của Tổng cục Hải quan (kèm theo công văn số 1530/TCHQ-TXNT ngày 23 tháng 3 năm 2018 của Tổng cục Hải quan) là do Puerto Rico đã được coi là thuộc lãnh thổ hải quan của Hoa Kỳ.

Monaco là một quốc gia không phải thành viên WTO và không thuộc diện áp dụng quy chế MFN.

Trên đây là ý kiến của Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương xin gửi quý Tổng cục làm cơ sở áp dụng mức thuế suất cho hàng hóa nhập khẩu từ Puerto Rico và Monaco./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Trần Quốc Khánh (để b/c);
- Vụ AM, PC, ĐB;
- Cục trưởng;
- Lưu: VT, TLH, hangh

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Trần Thanh Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1319/XNK-TLH năm 2018 về quy chế MFN dành cho hàng hóa có xuất xứ từ Puerto Rico và Monaco do Cục Xuất nhập khẩu ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


961

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.99.243