Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1315/TCHQ-KTTT của Tổng Cục Hải quan về việc xử lý thuế hàng nhập khẩu

Số hiệu: 1315/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 31/03/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1315/TCHQ-KTTT
V/v: Xử lý thuế hàng nhập khẩu

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2006

 

Kính gửi:

 - Cục hải quan Tp. Hà Nội 
 - Cục hải quan Tp. Hải Phòng 
 - Công ty TNHH Đức Hòa 
 - Công ty cung ứng nhân lực và thương mại quốc tế 
 - Chi nhánh công ty XNK và hợp tác đầu tư GTVT tại Hà Nội 
 - Chi nhánh công ty XNK thiết bị toàn bộ và kỹ thuật tại Hải Phòng

 

Hiện nay Tổng cục Hải quan đang xem xét số thuế truy thu phải nộp trước mắt đối với mặt hàng xe ôtô nhập khẩu của các Công ty TNHH Đức Hòa, Công ty Cung ứng nhân lực và Thương mại Quốc tế, Chi nhánh Công ty XNK và hợp tác đầu tư giao thông vận tải tại Hà Nội, Chi nhánh Công ty XNK thiết bị toàn bộ kỹ thuật tại Hải Phòng. Để tạo điều kiện cho hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp có tên nêu trên, đề nghị Cục Hải quan TP. Hà Nội, Cục Hải quan TP. Hải Phòng tạm thời chưa thực hiện cưỡng chế hoạt động xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp này cho đến hết ngày 30/04/2006 với đầy đủ các điều kiện sau:

1/ Các Công ty có tên nêu trên chỉ nợ phần thuế chênh lệch giữa giá khai báo với giá xác định lại của cơ quan Hải quan đối với mặt hàng xe ôtô nhập khẩu.

2/ Các Công ty phải có cam kết bằng văn bản về việc sẽ thực hiện theo đúng các kết quả xử lý của Tổng cục Hải quan về mức giá tính thuế đối với mặt hàng xe ôtô nhập khẩu.

3/ Đối với các lô hàng nhập khẩu mới phát sinh Công ty phải nộp thuế theo đúng thời hạn quy định của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Nếu Công ty nào vi phạm 1 trong 3 điều kiện nêu trên, cơ quan Hải quan sẽ cưỡng chế ngay hoạt động xuất nhập khẩu của Công ty đó.

Tổng cục Hải quan thông báo Cục Hải quan TP.Hà Nội, Cục Hải qaun TP. Hải Phòng và các đơn vị có tên nêu trên được biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VT , Vụ KTTT (3)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1315/TCHQ-KTTT của Tổng Cục Hải quan về việc xử lý thuế hàng nhập khẩu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.134
DMCA.com Protection Status

IP: 3.236.74.69