Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 131/GSQL-GQ3 về thủ tục nhập hàng theo chế độ quà biếu, tặng do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Số hiệu: 131/GSQL-GQ3 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Vũ Việt Đức
Ngày ban hành: 27/02/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 131/GSQL-GQ3
V/v thủ tục nhập hàng theo chế độ quà biếu, tặng.

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2013

 

Kính gửi:

Công ty cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam
(Chi nhánh Hải Dương - KCN Tân Trường, Cẩm Giàng, Hải Dương)

 

Trả lời công văn số 0602/CPHD ngày 06/02/2013 của Chi nhánh Hải Dương - Công ty cổ phần chăn nuôi C.P. Việt Nam về việc đề nghị hướng dẫn thủ tục hải quan nhập khẩu lô hàng là Hệ thống phun chất phụ gia dạng lỏng vào cám viên theo chế độ quà tặng, Cục Giám sát quản lý về hải quan có ý kiến như sau:

- Về thủ tục hải quan đối với hàng hóa là quà biếu, quà tặng được quy định cụ thể tại Điều 69, 70, 71 và 73 Phần III Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính.

- Về áp mã HS: để xác định lô hàng là thiết bị đồng bộ của một hệ thống; người khai hải quan thực hiện các thủ tục kê khai, phân loại và tính thuế đối với hàng hóa theo quy định tại Điều 97 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về “thủ tục kê khai, phân loại, tính thuế đối với máy móc, thiết bị thuộc Chương 84 và 85 của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi là tổ hợp, dây chuyền, đáp ứng chú giải 3, 4, 5 Phần XVI của Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam”

Đề nghị Công ty nghiên cứu kỹ các quy định nêu trên và liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu để được hướng dẫn thủ tục cụ thể.

Cục Giám sát quản lý về hải quan trả lời để Công ty biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ3 (02b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Vũ Việt Đức

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 131/GSQL-GQ3 về thủ tục nhập hàng theo chế độ quà biếu, tặng do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.020
DMCA.com Protection Status

IP: 54.83.93.85