Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1309 TCHQ/KTTT ngày 26/03/2004 của Tổng cục Hải quan về việc giải toả lô hàng ô tô và phụ tùng

Số hiệu: 1309 TCHQ/KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 26/03/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1309 TCHQ/KTTT
V/v giải toả lô hàng ô tô và phụ tùng

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2004

 

Kính gửi: Cục hải quan Hải Phòng

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 1074/VPCP-KTTH ngày 08 tháng 3 năm 2004 của Văn phòng Chính phủ về việc giải toả lô hàng ô tô IFA và phụ tùng nhập khẩu của Công ty XNK vật tư đường biển, Tổng cục Hải quan hướng dẫn đơn vị thực hiện như sau:

Cho phép Công ty XNK vật tư đường biển được tạm thời giải toả cưỡng chế nhập khẩu đối với lô hàng phụ tùng đã mở tờ khai Hải quan, được làm thủ tục nhập khẩu đối với lô hàng xe ô tô IFA để bán ra thị trường lấy nguồn thanh toán tiền thuế, chi phí và vốn vay, với điều kiện Công ty phải cam kết nộp thuế đầy đủ, kịp thời đối với các lô hàng này và phải nộp đủ thuế trước khi nhận tờ khai nguồn gốc. Cục Hải quan Hải Phòng yêu cầu Công ty phải có kế hoạch cụ thể cam kết trả nợ thuế cho lô hàng trên. Đối với lô hàng phụ tùng, Cục Hải quan Hải phòng có trách nhiệm tiếp tục quản lý, giám sát cho đến khi Công ty thực hiện xong nghĩa vụ nộp thuế và giải quyết lô hàng ô tô trên đây. Nếu Công ty không thực hiện đúng cam kết sẽ tiếp tục cưỡng chế không cho làm thủ tục XNK theo đúng quy định hiện hành.

Tổng cục Hải quan thông báo Cục Hải quan Hải Phòng biết theo dõi việc nộp thuế của Công ty, báo cáo tình hình và kết quả Công ty thực hiện nhập khẩu và nộp thuế cho các lô hàng trên về Tổng cục Hải quan để báo cáo Bộ.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1309 TCHQ/KTTT ngày 26/03/2004 của Tổng cục Hải quan về việc giải toả lô hàng ô tô và phụ tùng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.228
DMCA.com Protection Status

IP: 54.144.100.123