Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1304/TCT-CS về thuế giá trị gia tăng đối với hàng tạm nhập, tái xuất do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 1304/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Hữu Tân
Ngày ban hành: 17/04/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1304/TCT-CS
V/v: thuế GTGT đối với hàng tạm nhập, tái xuất.

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2012

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Quảng Ninh.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1372/CT-THNVDT ngày 20/03/2012 của Cục thuế tỉnh Quảng Ninh đề nghị hướng dẫn vướng mắc về thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hóa. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh đã có công văn số 1139/CT-Ktr1-THNVDT ngày 19/03/2010 gửi Tổng Cục thuế đề nghị hướng dẫn về thuế GTGT đối với hoạt động kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hóa.

Về việc này, ngày 22/04/2011 Tổng cục Thuế đã có công văn số 1380/TCT-CS đề nghị Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh báo cáo và xác định một số nội dung (bản photo công văn số 1380/TCT-CS gửi kèm).

Đến nay, Tổng cục Thuế chưa nhận được báo cáo của Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh, Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh thực hiện công văn số 1380/TCT-CS nêu trên.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh được biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Cao Anh Tuấn (để báo cáo);
- Lưu: VT, CS (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Tân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1304/TCT-CS về thuế giá trị gia tăng đối với hàng tạm nhập, tái xuất do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.333

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.245.121