Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 130/TCHQ-KTTT của Tổng Cục Hải quan về việc xin giải tỏa cưỡng chế và xử lý tiền nợ thuế mặt hàng ô tô nhập khẩu thi công dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 1A

Số hiệu: 130/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 10/01/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 130/TCHQ-KTTT
V/v: Xử lý thuế hàng nhập khẩu

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2006

 

Kính gửi:

 - Cục hải quan Tp. Hồ Chí Minh
 - Công ty XNK và hợp tác đầu tư giao thông vận tải 
22 Phan Đình Giót - Q. Bình Thạnh - TP. HCM

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1232/CV-KD ngày 07/12/2005 của Công ty XNK và Hợp tác đầu tư giao thông vận tải (TRACIMEXCO) v/v xin giải tỏa cưỡng chế và xử lý tiền nợ thuế mặt hàng ô tô nhập khẩu thi công dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 1A. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;

Hiện nay Công ty XNK và Hợp tác đầu tư giao thông vận tải còn nợ 2.025.382.140 đồng tiền thuế. Đây là số nợ của 08 chiếc xe ô tô tạm nhập để thi công dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 1A và đã được Bộ Thương mại cho phép xuất khẩu tại chỗ cho Ban quản lý PMU1 (05 xe) và Công ty TNHH Đông Sài Gòn (03 xe). Tuy nhiên đến thời điểm hiện nay Ban quản lý PMU1, Công ty TNHH Đông Sài Gòn và Công ty XNK và Hợp tác đầu tư giao thông vận tải vẫn chưa cùng nhau thanh khoản dứt điểm số nợ trên. Trong khi chờ thanh khoản dứt điểm số nợ này, để tạo điều kiện cho Công ty XNK và Hợp tác đầu tư giao thông vận tải, đề nghị Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh tạm thời chưa thực hiện cưỡng chế hoạt động xuất nhập khẩu của Công ty XNK và Hợp tác đầu tư giao thông vận tải đến hết ngày 30/06/2006 với điều kiện Công ty không có nợ thuế quá hạn của các lô hàng khác (ngoài số nợ thuế hàng tạm nhập thi công dự án quốc lộ 1A nêu trên).

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh, Công ty XNK và Hợp tác đầu tư giao thông vận tải được biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VT(2), Vụ KTTT (3)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 130/TCHQ-KTTT của Tổng Cục Hải quan về việc xin giải tỏa cưỡng chế và xử lý tiền nợ thuế mặt hàng ô tô nhập khẩu thi công dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 1A

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.530
DMCA.com Protection Status

IP: 18.208.159.25