Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1297/GSQL-GQ1 năm 2019 về nhập khẩu than phục vụ dự án Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 mở rộng do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Số hiệu: 1297/GSQL-GQ1 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Âu Anh Tuấn
Ngày ban hành: 23/04/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1297/GSQL-GQ1
V/v nhập khẩu than phục vụ dự án Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 mở rộng

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty TNHH Vận tải biển và Xuất nhập khẩu HTK

Trả lời công văn số 056/HTK-KD ngày 16/4/2019 và công văn số 061/HTK-KD ngày 18/4/2019 của Công ty TNHH Vận tải biển và Xuất nhập khẩu HTK (Công ty HTK) liên quan đến việc nhập khẩu than phục vụ dự án Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 mở rộng, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Địa điểm làm thủ tục hải quan

Theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 19 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì hàng hóa nhập khẩu được đăng ký tờ khai tại trụ sở Chi cục Hải quan cửa khẩu nơi quản lý địa điểm lưu giữ hàng hóa, cảng đích ghi trên vận tải đơn, hợp đồng vận chuyển hoặc Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu nơi doanh nghiệp có trụ sở hoặc nơi hàng hóa được chuyển đến. Căn cứ quy định trên, Công ty được đăng ký tờ khai hải quan nhập khu tại Chi cục Hải quan Bình Thuận - Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai.

2. Khai hải quan

Việc khai các thông tin trên tờ khai hải quan nhập khẩu thực hiện theo hướng dẫn tại mẫu số 01 Phụ lục II ban hành kèm Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Phụ lục I ban hành kèm Thông tư số 39/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính, cụ thể như sau:

a) Trường hợp Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đứng tên nhập khẩu hàng hóa khi làm thủ tục hải quan thì các chỉ tiêu thông tin được khai báo như sau:

- Người xuất khẩu: là người trực tiếp gửi hàng từ nước ngoài cho EVN và phải được thể hiện trên các chứng từ giao nhận hàng hóa;

- Người nhập khẩu: EVN và phải được thể hiện trên các chứng từ giao nhận hàng hóa;

- Người chỉ định giao hàng: liên danh nhà thầu quốc tế Titan-HTK hoặc Công ty HTK (là người đại diện liên danh);

- Hóa đơn thương mại: cơ quan hải quan chấp nhận hóa đơn do Công ty HTK phát hành cho EVN theo quy định tại Điều 16 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi bổ sung tại khoản 5 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC.

b) Trường hợp Công ty HTK đứng tên nhập khẩu hàng hóa khi làm thủ tục hải quan thì các chỉ tiêu thông tin được khai báo như sau:

- Người xuất khẩu: là người trực tiếp gửi hàng từ nước ngoài cho Công ty HTK và phải được th hiện trên các chứng từ giao nhận hàng hóa;

- Người nhập khẩu: Công ty HTK và phải được thể hiện trên các chứng từ giao nhận hàng hóa;

- Hóa đơn thương mại: Hóa đơn thương mại do người bán phát hành cho Công ty HTK.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời để đơn vị biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ1 (3b).

Q. CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1297/GSQL-GQ1 năm 2019 về nhập khẩu than phục vụ dự án Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 mở rộng do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


270
DMCA.com Protection Status

IP: 3.90.204.40