Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 12836/BTC-TCHQ năm 2013 hỗ trợ tiếp tục duy trì hoạt động xuất nhập khẩu do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 12836/BTC-TCHQ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 25/09/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12836/BTC-TCHQ
V/v hỗ trợ tiếp tục duy trì hoạt động xuất nhập khẩu

Hà Nội, ngày 25 tháng 09 năm 2013

 

Kính gửi:

- Công ty TNHH khai thác vàng Bồng Miêu;
- Công ty TNHH vàng Phước Sơn.
(Địa chỉ VPĐD: Số 996, Ngô Quyền, Quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng)

 

Bộ Tài chính nhận được công văn số 7660/VPCP-KTTH ngày 13/9/2013; công văn số 7505/VPCP-KTTH ngày 09/9/2013, phiếu chuyển số 742/PC-VPCP ngày 30/8/2013 của Văn phòng Chính phủ để trả lời công văn số 685-13/PSGC-BGM và 686-13/PSGC-BGM ngày 28/8/2013 của Công ty TNHH vàng Phước Sơn và Công ty TNHH khai thác vàng Bồng Miêu (sau đây gọi tắt là hai Công ty) về việc khẩn thiết đề nghị hỗ trợ nhằm duy trì hoạt động xuất nhập khẩu. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Về việc giải quyết khiếu nại:

Hiện nay, hai Công ty đang khiếu nại lần hai đến Bộ Tài chính về các Quyết định ấn định thuế của Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính). Việc giải quyết khiếu nại lần hai đối với hai Công ty về các Quyết định ấn định thuế số 946/QĐ-TCHQ và số 947/QĐ-TCHQ ngày 01/4/2013 của Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính đang xử lý theo trình tự, thủ tục của Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11/11/2011 và các quy định của pháp luật.

2. Về việc kiến nghị liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu của hai Công ty:

Hai Công ty kiến nghị: Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính) đình chỉ hoạt động xuất nhập khẩu làm ảnh hưởng trầm trọng đến khả năng duy trì hoạt động khi nguyên vật liệu, máy móc đầu vào cũng như vàng nguyên liệu đầu ra không thể lưu thông.

Để có thể tiếp tục duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, hai Công ty đề nghị cơ quan Hải quan không ban hành quyết định áp dụng các biện pháp cưỡng chế cho đến khi khiếu nại về các quyết định ấn định thuế của hai Công ty được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết dứt điểm và tạo điều kiện để doanh nghiệp có thể tiếp tục thực hiện hoạt động xuất nhập khẩu.

Khoản 1, Điều 48 Luật Quản lý thuế quy định: "Trong thời gian giải quyết khiếu nại, khởi kiện của người nộp thuế về số tiền thuế do cơ quan quản lý thuế tính và ấn định, người nộp thuế vẫn phải nộp đủ số tiền thuế đó, trừ trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định tạm đình chỉ quyết định tính thuế, quyết định ấn định thuế của cơ quan quản lý thuế", tuy nhiên đến thời điểm hiện tại hai Công ty vẫn chưa thực hiện việc nộp tiền thuế truy thu vào ngân sách nhà nước.

Căn cứ Khoản 12, Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012, quy định thứ tự thanh toán tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt thì số tiền nợ thuế quá hạn của hai Công ty phải được thanh toán trước khi thanh toán tiền thuế phát sinh mới.

Hàng hóa nhập khẩu của hai Công ty không được thông quan do phải tuân thủ về thứ tự thanh toán tiền thuế xuất nhập khẩu theo quy định trên, cơ quan Hải quan đã thực hiện đúng quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, xét đề nghị của hai Công ty, Bộ Tài chính chưa thực hiện cưỡng chế (số nợ do kết quả kiểm tra sau thông quan) để doanh nghiệp được sản xuất kinh doanh ổn định trong khi thực hiện giải quyết khiếu nại lần hai với điều kiện các lô hàng mới phát sinh, hai Công ty phải nộp đủ thuế trước khi nhận hàng.

Bộ Tài chính thông báo để Công ty THHH vàng Phước Sơn và Công ty TNHH khai thác vàng Bồng Miêu biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng (để b/c);
- TT Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- Tổng cục Hải quan (để thực hiện);
- Lưu: VT, TCHQ (14).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 12836/BTC-TCHQ năm 2013 hỗ trợ tiếp tục duy trì hoạt động xuất nhập khẩu do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.526
DMCA.com Protection Status

IP: 54.82.79.137