Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 12822/TCHQ-GSQL năm 2014 về thủ tục hải quan nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 12822/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 21/10/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12822/TCHQ-GSQL
V/v thủ tục hải quan

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hải Phòng.

Trả lời công văn số 7212/HQHP-GSQL ngày 10/10/2014 của Cục Hải quan thành phố Hải Phòng vướng mắc về thủ tục hải quan, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về đối tượng được phép mua:

Căn cứ ý kiến của Bộ Công thương tại tiết (i) điểm 1 công văn số 2289/BCT-XNK ngày 23/4/2014, các lô hàng nêu tại điểm 1.2 công văn số 231/TCHQ-GSQL ngày 12/9/2014 của Tổng cục Hải quan được bán cho các Công ty được Thủ tướng Chính phủ cho phép mua và nhập khẩu (gồm công ty TNHH Một thành viên Duyên Hải và công ty Cổ phần Kính nổi Chu Lai).

2. Về khai hải quan và hồ sơ hải quan:

a) Tổng cục Hải quan đồng ý với đề xuất của Cục Hải quan thành phố Hải Phòng nêu tại công văn số 7212/HQHP-GSQL dẫn trên.

b) Căn cứ văn bản cho phép mua gom của Chính phủ (đối với Công ty TNHH Một thành viên Duyên Hải) và văn bản cho phép nhập khẩu của Chính phủ (đối với Công ty Cổ phần Kính nổi Chu Lai), Cục Hải quan thành phố Hải Phòng cấp phiếu theo dõi hàng hóa nhập khẩu theo hướng dẫn tại công văn 170/TCHQ-GSQL ngày 12/01/2012 của Tổng cục Hải quan và giải quyết thủ tục Hải quan.

Tổng cục Hải quan trả lời nội dung trên để Cục Hải quan thành phố Hải Phòng biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c TT Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- Đ/c TCT Nguyễn Ngọc Túc (để b/c);
- Đ/c PTCT Nguyễn Văn Cẩn (để p/h chỉ đạo);
- Cục XNK - Bộ CT (để p/hợp);
- Cục QLCS - Bộ TC (để p/hợp);
- Cục GSQL, Cục ĐTCBL (để t/hiện);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 12822/TCHQ-GSQL năm 2014 về thủ tục hải quan nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.677

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.245.125