Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 12799/TCHQ-QLRR năm 2014 phân luồng kiểm tra thực tế hàng hóa Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 12799/TCHQ-QLRR Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Quách Đăng Hòa
Ngày ban hành: 21/10/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12799/TCHQ-QLRR
V/v phúc đáp CV số 01/14/BH-HQ của Công ty TNHH SXTMDV Hải Bình

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2014

 

Kính gửi: Công ty TNHH SX TMDV Hải Bình
(Địa chỉ: 30 Võ Hoành, Ρ. Phú Thọ Hòa, Q. Tân Phú, TP HCM)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 01//14/HQ-HQ của Công ty TNHH SX TMDV Hải Bình ngày 07/10/2014, Tổng cục Hải quan trả lời như sau:

Cơ quan Hải quan áp dụng quản lý rủi ro trong kiểm tra hải quan, việc đánh giá rủi ro, phân luồng kiểm tra đối với các lô hàng nhập khẩu được thực hiện theo quy định tại Khoản 1a Điều 15, 28, 29, 30 của Luật Hải quan khoản 1 Điều 1 Luật sửa đổi bổ sung Luật Quản lý thuế Điều 26, Thông tư 175/2013/TT-BTC ngày 29/11/2013 của Bộ Tài chính. Theo đó, việc phân luồng, kiểm tra căn cứ vào tình hình chấp hành pháp luật hải quan của doanh nghiệp, các quy định của pháp luật về kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu và kết quả đánh giá rủi ro của cơ quan hải quan. Các trường hợp phân luồng kiểm tra thực tế hàng hóa (luồng đỏ) có thể được thực hiện qua máy soi container hoặc bằng phương pháp kiểm tra thủ công đối với từng lô hàng cụ thể.

Tổng cục Hải quan thông báo để quý Công ty biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Hoàng Việt Cường - PTCT (để b/c);
- Lưu: VT, QLRR(3b)

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ RỦI RO HQ




Quách Đăng Hòa

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 12799/TCHQ-QLRR năm 2014 phân luồng kiểm tra thực tế hàng hóa Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.123

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.191.0