Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 12748/TCHQ-GSQL năm 2014 thời gian làm thủ tục, giám sát phương tiện xuất nhập cảnh, hàng hóa xuất nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 12748/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 20/10/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12748/TCHQ-GSQL
V/v thời gian làm thủ tục, giám sát phương tiện xuất nhập cảnh, hàng hóa xuất nhập khẩu

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp

Trả lời công văn số 1406/HQĐT-NV ngày 19/9/2014 của Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp báo cáo xin ý kiến về việc tăng thời gian làm thủ tục, giám sát phương tiện xuất nhập cảnh và hàng hóa xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về thời gian thực hiện thủ tục và giám sát hải quan:

Hiện nay phương tiện xuất nhập cảnh, hàng hóa xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Thường Phước và các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp có tăng nhưng không có tình trạng ùn tắc, tồn đọng tại cửa khẩu; nhiều lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu phải kiểm tra thực tế theo quy định, trong khi điều kiện cơ sở hạ tầng, vật chất, kỹ thuật tại khu vực cửa khẩu không đảm bảo; biên chế công chức hải quan không đủ lực lượng để bố trí đáp ứng yêu cầu. Do đó, để đảm bảo công tác giám sát quản lý, làm thủ tục cho phương tiện xuất nhập cảnh và hàng hóa xuất nhập khẩu của cơ quan hải quan đúng quy định của pháp luật, yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp có ý kiến với các cơ quan chức năng tại địa phương tham mưu đề nghị UBND tỉnh Đồng Tháp quy định thời gian làm thủ tục, giám sát như sau:

- Đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được phân luồng kiểm tra thực tế hàng hóa; phương tiện xuất nhập cảnh chở những lô hàng phải kiểm tra thực tế hàng hóa thì thời gian làm việc trong ngày từ 06 giờ đến 18 giờ theo quy định tại Quyết định số 93/2005/QĐ-UB ngày 27/9/2005 của UBND tỉnh Đồng Tháp.

- Đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được phân luồng miễn kiểm tra thực tế hàng hóa; phương tiện chở hàng hóa miễn kiểm tra; phương tiện rỗng xuất nhập cảnh để nhận hàng thì có thể bố trí thời gian làm việc kéo dài đến 22 giờ hàng ngày.

2. Về công tác giám sát, quản lý; kiểm tra, kiểm soát hải quan:

Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp chỉ đạo Đội kiểm soát hải quan và các Chi cục Hải quan cửa khẩu chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các khu vực hải quan quản lý, phát hiện, ngăn chặn các hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới; bố trí ca trực ngoài giờ đủ lực lượng tại cửa khẩu đảm bảo giải quyết các vấn đề phát sinh.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp biết, thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh vướng mắc báo cáo kịp thời về Tổng cục Hải quan (qua Cục GSQL) để có chỉ đạo./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục ĐTCBL (P/H thực hiện);
- Vụ TCCB (để P/H thực hiện);
- Lưu: VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 12748/TCHQ-GSQL năm 2014 thời gian làm thủ tục, giám sát phương tiện xuất nhập cảnh, hàng hóa xuất nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.850

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.94.202.172