Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 12732/BTC-TCHQ năm 2014 về tái xuất xăng dầu qua cửa khẩu chính A Đớt do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 12732/BTC-TCHQ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 10/09/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12732/BTC-TCHQ
V/v tái xuất xăng dầu

Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế.

Trả lời công văn số 877/HQTTH-NV ngày 15/8/2014 của Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tái xuất xăng dầu qua cửa khẩu chính A Đớt (tỉnh Thừa Thiên Huế) phục vụ Dự án thi công tuyến đường từ cửa khẩu quốc gia A Đớt (A Lưới) đến bản Vak, trung tâm mới huyện Klừm (Sêkoong, CHDCND Lào), Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Cho phép Công ty TNHH Xây dựng Cầu - Đường Thongsavan được nhập khẩu 646.000 lít xăng dầu của doanh nghiệp Việt nam có Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu qua cửa khẩu chính A Đớt (tỉnh Thừa Thiên Huế) phục vụ Dự án thi công tuyến đường từ cửa khẩu quốc gia A Đớt (A Lưới) đến bản Vak, trung tâm mới huyện Klừm (Sêkoong, CHDCND Lào).

2. Khi thực hiện thủ tục xuất khẩu (tái xuất) xăng dầu, trong Hợp đồng bán hàng (Phụ lục bán hàng) giữa doanh nghiệp và Công ty TNHH Xây dựng Cầu - Đường Thongsavan phải thể hiện rõ nội dung “646.000 lít xăng dầu mua từ doanh nghiệp Việt Nam được bán cho Công ty TNHH Xây dựng Cầu - Đường Thongsavan để phục vụ Dự án thi công tuyến đường từ cửa khẩu quốc gia A Đớt (A Lưới) đến bản Vak, trung tâm mới huyện Klừm (Sêkoong, CHDCND Lào)”.

3. Ngoài hồ sơ thanh khoản hàng tạm nhập-tái xuất theo quy định tại Thông tư số 139/2013/TT-BTC ngày 09/10/2013 của Bộ Tài chính, đề nghị doanh nghiệp bổ sung thêm Biên bản giao nhận xăng dầu giữa Công ty TNHH Xây dựng Cầu - Đường Thongsavan và người vận chuyển xăng dầu của doanh nghiệp Việt Nam (bản chụp có xác nhận của doanh nghiệp hoặc đơn vị được doanh nghiệp ủy quyền).

Bộ Tài chính trả lời để Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- Lưu: VT, TCHQ (10b).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 12732/BTC-TCHQ năm 2014 về tái xuất xăng dầu qua cửa khẩu chính A Đớt do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.061

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.94.202.172