Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1270/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 02/03/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1270/TCHQ-GSQL
V/v thời hạn thực hiện thủ tục hải quan cho hàng nhập khẩu qua lối mở biên giới tỉnh Gia Lai

Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2017

 

Kính gửi: Cục Hải quan Gia Lai - Kon Tum.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 94/HQGLKT-NV ngày 20/01/2017 của Cục Hải quan Gia Lai Kon Tum báo cáo công tác quản lý hoạt động nhập khu qua các lối mở biên giới trên địa bàn tỉnh Gia Lai, Căn cứ Nghị định số 112/2014/NĐ-CP ngày 21/11/2014 của Chính phủ quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền, trên cơ sở ý kiến của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tại công văn số 456/BTL-CK ngày 16/02/2017, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Đ đảm bảo việc quản lý hoạt động xuất nhập khẩu qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới trên địa bàn tỉnh Gia Lai theo đúng quy định của pháp luật, không đ xảy ra buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới, yêu cầu Cục Hải quan Gia Lai - Kon Tum bố trí lực lượng làm thủ tục, kiểm tra giám sát cho hàng hóa nhập khẩu qua cửa khẩu phụ, lối mở trên địa bàn tỉnh Gia Lai đến hết ngày 31/05/2017; tham mưu báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai chỉ đạo Bộ đội biên phòng tỉnh phối hợp các ngành chức năng của tỉnh rà soát toàn bộ hệ thống cửa khẩu phụ, lối mở biên giới; đánh giá thực trạng và lựa chọn các cửa khẩu phụ, lối mở có đường giao thông thuận lợi, cơ sở vật chất, kỹ thuật đảm bảo công tác quản lý của cơ quan chức năng, triển khai công bố mở cửa khẩu phụ, lối mở biên giới theo quy định tại Điều 20 Nghị định số 112/2014/NĐ-CP ngày 21/11/2014 của Chính phủ.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan Gia Lai - Kon Tum biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục ĐTCBL (để thực hiện);

- Lưu: VT,
GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1270/TCHQ-GSQL ngày 02/03/2017 về thời hạn thực hiện thủ tục hải quan cho hàng nhập khẩu qua lối mở biên giới tỉnh Gia Lai do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


690

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.94.72