Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 12672/TCHQ-GSQL năm 2014 về tập kết hàng hóa xuất nhập khẩu tại cửa khẩu phụ, lối mở thuộc tỉnh Nghệ An do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 12672/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 17/10/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

B TÀI CHÍNH
T
NG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12672/TCHQ-GSQL
V/v tập kết hàng hóa XNK tại các cửa khẩu phụ, lối mở thuộc tnh Nghệ An

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Nghệ An.

Trả lời công văn số 1448/HQNA-NV ngày 25/9/2014 của Cục Hải quan tỉnh Nghệ An về việc xin chủ trương thành lập địa điểm kiểm tra tập trung; địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ở biên giới, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Trên cơ sở báo cáo, đề xuất của Cục Hải quan tỉnh Nghệ An tại công văn số 1448/HQNA-NV và thực tế địa bàn các khu vực cửa khẩu phụ, lối mở chủ yếu là nhập khẩu gỗ vào các tháng mùa khô trong năm. Do đó, Tổng cục Hải quan đồng ý về nguyên tắc được tập kết gỗ về các kho, bãi của các doanh nghiệp tại các cửa khẩu phụ, lối mở trên địa bàn tỉnh Nghệ An, không phải thành lập nhiều địa điểm kiểm tra tập trung, tránh tốn kém không cần thiết cho doanh nghiệp.

Việc tập kết hàng hóa vào các kho, bãi trên yêu cầu đảm bảo nguyên tắc: Tại các bãi tập kết, kiểm tra hàng hóa phải có hàng rào bao quanh, có điện chiếu sáng, nơi làm việc đảm bảo công tác kiểm tra, giám sát của cơ quan hải quan. Hàng hóa ra, vào địa điểm tập kết được mở sổ theo dõi và làm thủ tục theo đúng quy định

2. Giao Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Nghệ An:

- Tham mưu cho UBND tỉnh Nghệ An xây dựng quy chế phối hợp giữa các ban, ngành tại cửa khẩu (Hải quan, Biên Phòng, Kiểm lâm và Ban quản lý cửa khẩu); kiểm tra điều kiện kho, bãi tập kết hàng hóa đảm bảo cho công tác giám sát quản lý của cơ quan hải quan trước khi cho phép đưa gỗ về tập kết.

- Căn cứ quy định của Luật Hải quan; Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ, Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính và các văn bản hướng dẫn của Tổng cục Hải quan để bố trí nhân lực, chỉ đạo Chi cục Hải quan quản lý các cửa khẩu phụ, lối mở quản lý, giám sát, kiểm soát chặt chẽ hàng hóa, phương tiện vận tải ra, vào kho, bãi tập kết và làm thủ tục hải quan theo đúng quy định hiện hành.

3. Về công tác giám sát quản lý tại các cửa khẩu phụ, lối mở đối với mặt hàng gỗ nhập khẩu: Yêu cầu thực hiện như đối với việc giám sát hải quan tại địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ban hành kèm theo Quyết định số 2344/QĐ-TCHQ ngày 7/8/2014 của Tổng cục Hải quan.

4. Về dự thảo “Quy định về việc giám sát hải quan đối với gỗ nhập khẩu từ Lào qua các cửa khẩu phụ, lối mở thuộc địa bàn tỉnh Nghệ An”, Tổng cục Hải quan cơ bản thống nhất với dự thảo quy định giám sát đối với gỗ nhập khẩu theo nội dung công văn số 1453/HQNA-BC ngày 26/9/2014, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Nghệ An bổ sung một số nội dung sau:

Tại Điều 4 phần I dự thảo quy định, đề nghị quy định cụ thể về phương thức giám sát cho phù hợp với địa bàn thực tế, đảm bảo quản lý, kiểm soát chặt chẽ mặt hàng gỗ nhập khẩu qua các cửa khẩu phụ, lối mở thuộc địa bàn tỉnh Nghệ An trên nguyên tắc đối với các lô hàng gỗ nhập khẩu nếu không giám sát bằng phương thức niêm phong được thì cần giám sát bng phương thức trực tiếp của cán bộ công chức.

Tại phần II dự thảo quy định, yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Nghệ An bổ sung thêm Điu quy định trách nhiệm của các đơn vị trong Cục:

- Trách nhiệm của Phòng Nghiệp vụ:

+ Theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn các Chi cục thực hiện quy định này.

+ Đầu mối tiếp nhận các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện, kiểm tra việc ghi sổ, theo dõi làm thủ tục hải quan và tham mưu cho Lãnh đạo Cục xử lý.

- Trách nhiệm của Đội Kiểm soát Hải quan: Chủ động hoặc phối hợp với Đội Kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Trung tăng cường công việc nắm tình hình, tuần tra, kiểm soát tại địa bàn các cửa khẩu phụ, lối mở biên giới thuộc địa bàn tỉnh Nghệ An nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm trong việc nhập khẩu gỗ.

- Trách nhiệm của các Chi cục Hải quan quản lý.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Nghệ An biết, thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh vướng mắc, báo cáo kịp thời về Tổng cục Hải quan để có hướng dẫn./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh Nghệ An (để p/h);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 12672/TCHQ-GSQL năm 2014 về tập kết hàng hóa xuất nhập khẩu tại cửa khẩu phụ, lối mở thuộc tỉnh Nghệ An do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.462

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.229.118.253