Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 12668/TCHQ-GSQL năm 2014 vướng mắc trên C/O mẫu E do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 12668/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 17/10/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12668/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc trên C/O mẫu E

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2014

 

Kính gửi: Công ty TNHH Viễn Thông An Bình
(Đ/c: Số 629, Phố Kim Mã, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội)

Trả lời công văn số 1709/2014/CV-ABTEL ngày 17/09/2014 của Công ty TNHH Viễn Thông An Bình đề nghị xem xét đình chỉ việc thi hành quyết định hành chính về việc ấn định thuế đối với hàng hóa nhập khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điều 92 Luật Quản lý Thuế, về nguyên tắc, người nộp thuế có nợ tiền thuế đã quá 90 ngày sẽ bị áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế theo quy định tại Điều 93 Luật Quản lý Thuế được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 21/2012/QH13. Các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế chỉ chấm dứt hiệu lực, kể từ khi tiền thuế, tiền chậm nộp đã được nộp đủ vào ngân sách nhà nước.

Để xử lý đối với khoản nợ thuế cưỡng chế, khoản 25 Điều 1 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Quản lý Thuế quy định: “Chưa thực hiện biện pháp cưỡng chế thuế đối với trường hợp người nộp thuế được cơ quan quản lý thuế cho phép nộp dần tiền nợ thuế trong thời hạn không quá mười hai tháng, kể từ ngày bắt đầu của thời hạn cưỡng chế thuế. Việc nộp dần tiền nợ thuế được xem xét trên cơ sở đề nghị của người nộp thuế và phải có bảo lãnh của tổ chức tín dụng. Người nộp thuế phải nộp tiền chậm nộp theo mức 0,05%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp”.

Theo đó, điều kiện được nộp dần tiền thuế quy định cụ thể tại Điều 39 Nghị định 83/2013/NĐ-CP ngày 22/07/2013 của Chính Phủ và hồ sơ, thủ tục, trình tự thực hiện được quy định tại Điều 132 Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/09/2013 của Bộ Tài chính.

Căn cứ các quy định dẫn trên, đề nghị Công ty nghiên cứu thực hiện và liên hệ trực tiếp với cơ quan hải quan nơi Công ty đang nợ thuế để được xem xét, giải quyết.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan TP. Hà Nội (để thực hiện)
- Lưu: VT, GSQL(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 12668/TCHQ-GSQL năm 2014 vướng mắc trên C/O mẫu E do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.990

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.232.125.29